Apie mus
 • Istorija
 • Įstaigos savitumas
 • Atributika
 • Savivalda

 • Struktūra ir kontaktai
  Veikla
  Bendruomenė
  Tėveliams
  Grupės
  Renginiai

  Šilutės lopšelis-darželis "Gintarėlis" - katalikiškosios krypties lopšelis-darželis.

  Vizija

  Šilutės lopšelis-darželis "Gintarėlis" - tai demokratiškai organizuota, bendražmogiškomis vertybėmis bei krikščioniškosios pedagogikos patirtimi, savo veiklą ir gyvenimą grindžianti saugi, besimokanti bendruomenė, užtikrinanti aukštą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybę. Tai besimokanti ir atsinaujinanti organizacija.

  Misija

  1. Suteikti tvirtus pagrindus tolimesniam vaikų ugdymui (-si), ugdyti savarankišką, turinčią savo vertybines nuostatas, gebančią atsakyti už savo poelgius, tęsti mokslus ir pritapti kitose įstaigose asmenybę.

  2. Telkti įstaigos bendruomenę, skatinti geranorišką ir demokratišką bendravimą bei bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas visų jos narių saviraiškai.