Apie mus
 • Istorija
 • Įstaigos savitumas
 • Atributika
 • Savivalda

 • Struktūra ir kontaktai
  Veikla
  Bendruomenė
  Tėveliams
  Grupės
  Renginiai

  Atributika

  Lopšelis-darželis "Gintarėlis" turi savo simboliką bei savitas tradicijas, kurias puoselėja visa įstaigos bendruomenė. Turime:

  • savo tradicinį įstaigos himną;
  • savo įstaigos emblemą;
  • kiekviena grupė turi savo grupės simbolį.

  Įstaigos emblema:  Įstaigos himnas:

  Žemė jį šlovina, dangus ir vandenys.

  Visos tautos pasaulio ir paukščiai, ir žvėrys.

  Dievui visad garbė

  Upės alieliuja,

  Pievos aleliuja,

  Kalvos aleliuja,

  Šlovina Tave.


  Žemė jį šlovina, dangus ir vandenys.

  Visos tautos pasaulio ir paukščiai, ir žvėrys.

  Dievui visad garbė

  Mamos alieliuja,

  Tėtės aleliuja,

  Broliai aleliuja,

  Šlovina Tave.


  Žemė jį šlovina, dangus ir vandenys.

  Visos tautos pasaulio ir paukščiai, ir žvėrys.

  Dievui visad garbė

  Sesės aleliuja,

  Gėlės aleliuja,

  Lėlės aleliuja,

  Šlovina Tave.