Kiekviena grupė – atvira, savita, turinti savo originalų stilių ir grupės simbolį. Grupes puošia vaikų ir pedagogų darbai.

Mūsų įstaiga – katalikiškos krypties, todėl visose grupėse be įprastų edukacinių centrų yra įrengti ir tikybos centrai, kuriuose vaikai gali susikaupti, pabūti prie žvakučių, pavartyti ir susipažinti su religinės tematikos knygutėmis, paveikslėliais. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikui tiesiausias kelias į tikėjimą – per jausmus ir širdį, tad tikybos valandėles pavadinome „Gerumo valandėlėmis“, kurios organizuojamos vieną kart per savaitę.

Vaiko dienos ritmas grupėje: 

7:30 – 8:30 – vaikų priėmimas;
8:30 – 9:00 – pusryčiai;
9:00 – 10:30 – įvairi ugdomoji veikla grupėse;
10:30 – 12:00 – žaidimai ir kita ugdomoji veikla lauke;
12:00 – 13:00 – pietūs;
13:00 – 15:00 – pietų miegas;
15:00 – 16:00 – ugdomoji veikla grupėse;
16:00 – 16:20 – pavakariai;
16:20 – 18:00 – žaidimai grupėje arba lauke, ėjimas namo.

LOPŠELYJE-DARŽELYJE VEIKIA 10 ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPIŲ: 

1. Ankstyvojo amžiaus (1–3 metų): 

  • „SAULINUKŲ“ grupė
  • „STRAZDANĖLIŲ“ grupė

2. II jaunesniojo amžiaus (3-4 metų): 

  • „SMALSUČIŲ“ grupė
  • „PAUKŠČIUKŲ“ grupė

3. Viduriniojo amžiaus (4-5 metų): 

  •  „ČIURČIURYLŲ“ grupė
  • „PABALDŽIUKŲ“ grupė

4. Vyresniojo amžiaus (5-6 metų): 

  •   „GILIUKŲ“ grupė
  • „BORUŽIUKŲ“ grupė

5. Priešmokyklinio amžiaus grupės (6-7 metų):

  •  „BITUČIŲ“ grupė
  • „PELĖDŽIUKŲ“ grupė