Apie mus
Struktūra ir kontaktai
Veikla
Bendruomenė
 • Valdymo schema
 • Administracija
 • Darbuotojai

 • Tėveliams
  Grupės
  Renginiai

  Darbuotojai

  Lopšelyje-darželyje dirba 17 pedagogių: 14 iš jų turi aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, viena iš jų - edukologijos mokslų magistrė. Dvi pedagogės turi aukštesnįjį išsilavinimą ir didžiulę darbo patirtį. Įstaigos pedagogai - patyrę, aukštos kvalifikacijos, gebantys keistis, ieškoti naujovių ir jas įgyvendinti.

  Pedagogės turi 12 metų komandinio darbo patirtį, įgytą dalyvaujant ALF Egmonto projekte, aktyviai tobulina savo profesinę kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose ir kituose kvalifikaciniuose renginiuose, ieško ir domisi inovacijomis, kaita.

  Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas, kvalifikacinė kategorija
  Danguolė Čeliauskienė Muzikos mokytoja Aukštasis, muzikos mokytoja metodininkė
  Vitalija Martišienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aukštasis, auklėtoja metodininkė
  Loreta Vilkienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aukštasis, auklėtoja metodininkė
  Rūta Juškevičienė Auklėtoja Aukštasis, auklėtoja metodininkė
  Nijolė Daugirdienė Auklėtoja Aukštasis, vyr. auklėtoja
  Alma Norkaitienė Auklėtoja Aukštasis/Edukologijos mokslų magistrė, auklėtoja metodininkė
  Lina Paičienė Auklėtoja Aukštasis, vyr. auklėtoja
  Dalytė Daugėlaitė Auklėtoja Aukštasis, vyr. auklėtoja
  Daiva Rimkienė Auklėtoja Aukštasis, auklėtoja metodininkė
  Nida Šertvytienė Auklėtoja Aukštesnysis, vyr. auklėtoja
  Rasa Šimkuvienė Auklėtoja Aukštasis, vyr. auklėtoja
  Danutė Tamašauskienė Auklėtoja Aukštesnysis, auklėtoja metodininkė
  Diana Tubutienė Auklėtoja Aukštasis, vyr. auklėtoja
  Virginija Bendikaitė-Lidžiuvienė Auklėtoja Aukštasis, auklėtoja metodininkė

  Gražina Židonienė

  Danguolė Aukštkalnienė

  Jūratė Miliuvienė

  Auklėtoja

  Auklėtoja

  Auklėtoja

  Aukštasis, auklėtoja metodininkė

  Aukštesnysis, auklėtoja

  Aukštesnysis, auklėtoja