Apie mus
Struktūra ir kontaktai
Veikla
Bendruomenė
Tėveliams
Grupės
 • Saulinukų
 • Strazdanėlių
 • Smalsučių
 • Čiurčiurylų
 • Paukščiukų
 • Pabaldžiukų
 • Boružiukų
 • Giliukų
 • Bitučių
 • Pelėdžiukų
 • Visuomenės sveikatos specialistės veikla
 • Edukacinė darželio aplinka
 • Grupių edukacinės aplinkos
 • Darželio lauko edukacinė aplinka

 • Renginiai

  Edukacinė darželio aplinka

  Lopšelyje-darželyje "Gintarėlis" siekiame vaikams sukurti jaukią, saugią, estetinę, funkcionalią ir jų amžiui pritaikytą ugdymo(si) aplinką. Siekiame padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias (fizines, emocijų, intelektualines, valios ir kt.), todėl lopšelio-darželio grupių aplinkose įrengtos atskiros erdvės vaikų grupelių ir individualiai veiklai. Visos vaikams reikalingos priemonės yra matomos ir lengvai prieinamos. Vaikai visada turi galimybę rasti tai, ko reikia jų sumanymams, tyrinėjimams realizuoti, žaidimamas ir poilsiui. Sudarome tinkamas sąlygas taikyti įvairius tradicinius ir netradicinius metodus, šiuolaikines informacines komunikacines technologijas, sumaniai išnaudoti ne tik vidinę, bet ir išorinę įstaigos aplinką, siekiant holistinio vaikų ugdymo(si).

  Įstaigos vidinės edukacinės erdvės:                                                            Įstaigos lauko edukacinės erdvės:

  * atskiras žaidimų kambarys "Pelėdžiukų" grupėje.                                 * atskiros grupių aikštelės.

  * atskiri miegamieji visose grupėse.                                                          * bendruomenės renginių kiemelis.

  * žaidimų kampeliai grupėse.                                                                       * lauko futbolo aikštelė.

  * sporto salė.                                                                                                    * lauko krepšinio aikštelė.

  * muzikos salė.                                                                                                 * žaidimų-įrenginių aikštelė.

  * didžiulė salė bendruomenės renginiams.                                                * sporto kompleksas.

  * metodinis kabinetas.

  Vaikų ugdymas vyksta savitarpio pagarba, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra grįstoje aplinkoje.