Apie mus
Struktūra ir kontaktai
Veikla
Bendruomenė
Tėveliams
Grupės
Renginiai

 

2017 m.renginių planas

TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, RAJONINIAI IR ĮSTAIGOS PROJEKTAI:

1. 2014/2015 -2015/2016/2017m.m.- tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“.

2. 2017 m.- tarptautinis socialinis projektas "Kamštelių vajus 2017".

3. 2015/2016/2017 m.m. -  respublikinis aplinkosaugos projektas  "Mes rūšiuojam".

4. 2017-12 mėn.- rajoninis projektas kartu su ugdytinių tėvais "Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa..."

5. 2017-03/04 - įstaigos projektas kartu su ugdytinių tėveliais "Grąžinkime darželio aplinką visi kartu!".

6. 2017 m.I pusmetis - dalyvausime Šilutės r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų (meninės raiškos, sveikatos) konkurse.

TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, RAJONINIAI RENGINIAI:
1. 2017-01-13d. -  visuotinė pilietinė iniciatyva "Atmintis gyva, nes liudija".

2. 2017 - 02 mėn.- respublikinis pleneras "Sniego karalystė 2017".

3. 2017-05 mėn.- rajoninis renginys "Virš Marių saulelė, širdy giesmelė...".

4. 2017 -05 mėn.- rajoninis renginys tarptautinei šeimos dienai paminėti "Aš-tėtis ir mama-sportiškiausia šeima".

5. 2017-10 mėn.- rajoninis renginys. Pramogadienis.. "Prie Kuršių Marių...".

6. 2017-11 mėn.- rajoninis renginys skirtas menų savaitei. "Mažieji talentai, mes galime.."

7.2017-12 mėn. Metodinė diena( Gerosios darbo patirties sklaida). Tema. "Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa..."..Pranešimai ir praktinė veikla  l.d. „Gintarėlis“.

TRADICINIAI RELIGINIAI ĮSTAIGOS RENGINIAI:
1. 2017 -01 -06 - atsisveikinimas su Kalėdų eglute "Trys karaliai".

2. 2017 - 04 mėn. "Jei margučiai neriedės,tai vaikučiai nedidės".

3. 2017 -12 mėn. I adventinė savaitė- „Advento vainiką mes pinam kartu..".

4. 2017 -12 mėn. II adventinė savaitė - „Tu šviesele manyje...".

5. 2017 -12 mėn. III adventinė savaitė - „Šilti jausmai baltais žodeliais sninga".

6. 2017 -12 - 23 d. - Kūčių rytmetys „Kalėdos beldžias vėlei širdelėn tuk-tuk“.

7. 2017-12 - 28-29d. Kalėdinės eglutės karnavalai.


PARODOS, AKCIJOS ĮSTAIGOJE:

1. 2017 m. -  žiemos mėnesiai - vaikų ir tėvų kūrybinė paroda lauke "Piešiniai ant sniego" ir "Sniego skulptūros".

2. 2017 - 05 mėn. - kūrybinė - meninė darbų paroda MAMOS DIENAI paminėti"Visos gėlės Tau Mamyte!".

3. 2017 - 05 mėn. -  žaidimas - paroda "Pasaka smėlio dėžėje..." skirta šeimos dienai paminėti.

4. 2017 -10 mėn. Vaikų-tėvų-pedagogų kūrybinė darbų paroda "Lapų labirintai" (rudenėlio šventei).

5. 2017 -12 mėn. Kūrybinė-meninė vaikų ir tėvų Kalėdinė paroda  "Kalėdiniai nykštukai".

RENGINIAI, SKIRTI VAIKŲ SAVIRAIŠKAI:

1. 2017 - 02 mėn. Užgavėnių šventė " Kai blynai skaniausi, o muzika trankiausia".

2. 2017 - 03 mėn. Vaidiname vieni kitiems (teatro dienai paminėti) " Mažieji teatro artistai".

Spektakliukas „Ropė“ (nauja versija).

3. 2017 -  03 - 10 - Kovo - 11 dienos minėjimas.

4. 2017 - 05 mėn. - šventinis renginys Motinos dienai paminėti  "Aš laiminga(-as), kai šalia MAMA!".

5. 2017 - 05 mėn. - renginys šeimos dienai paminėti  "Aš, tėtis ir mama - mes labai šauni šeima".

6. 2017 - 05 mėn. - atsisveikinimas su darželiu "Lik sveikas darželi!".

7. 2017 - 06 mėn. renginys Vaikų gynimo dienai "Spalvotų kreidelių fiesta".

8. 2017 -06 ir 08 mėn. - adaptacijos programa "Labas ,GINTARĖLI".

9. 2017 -09 mėn. - Rugsėjo 1-osios šventė „Mokslo ir žinių diena“.

10. 2017 -10 mėn.  - rudenėlio šventė „Eina Rudenėlis takučiu“.


ATVIROS VEIKLOS, VAKARONĖS TĖVELIAMS:

1. 2017 - 02  mėn. - renginys vasario 16-ąjai paminėti."Lietuva - Tėvyne mano".

2. 2017 - 02 mėn. - atvira veikla "Duonos diena". (D. Tubutienė).

3. 2016 - 03 mėn. - atvira ugdomoji veikla "Seku seku pasaką". (L. Vilkienė).

4. 2017 - 04 mėn. - atvira ugdomoji veikla "Skridom lėkėm iš pietų su pavasariu kartu". (D.Daugėlaitė, G.Židonienė).

5. 2017 - 04 mėn.- renginys su tėveliais "Kepsim, kepsim pyragėlį".

6. 2017 - 05 mėn.- renginys  "Daug raidelių aš žinau...".

7. 2017 - 05 mėn.- renginys su tėveliais "Kai žemelė bunda".

8. 2017 - 05 mėn.- renginys "Tikra draugystė".

9. 2017 -10 mėn.- renginys  "Aš ruduo, aš vyras rimtas! Štai gėrybių visas šimtas! ".

10. 2017 - 11 mėn. - renginys su tėveliais  "Su mamyte ir tėčiu vakaroti mums smagu".

11. 2017 - 11 mėn.- renginys "Piemenukai ralio...".

12. 2017 - 11 mėn. - renginys  "Eina rudenėlis takučiu".

13. 2017 - 11 mėn. - renginys  "Rudenėlio pilna kraitė".

14. 2017 - 11 mėn. - renginys  "Rudenėlio džiaugsmai".


GRUPIŲ BENDRUOMENIŲ PROJEKTAI 2016 METAIS:

1. "Aš auginu...". "Pabaldžiukų" grupė.

2. "Mažieji delniukai". "Čiurčiurylų" grupė.

3. "Noriu būti mandagus, tvarkingas ir švarus" - (tęstinis projektas). "Boružiukų" grupė.

4. "Mano rankytės, mano mažytės". "Giliukų" grupė.

5. "Basos pėdutės" - (tęstinis projektas). "Strazdanėlių" grupė.

6. "Geri mūsų poelgiai. "Saulinukų" grupė.

7. "Metų laikai" - (tęstinis projektas). "Paukščiukų" grupė.

8. "Maži žingsneliai - dideli darbeliai" - (tęstinis projektas). "Smalsučių" grupė.

9. "Keliaujam kartu duonutės keliu" - (jungtinis projektas su "Paukščiukų" grupe. "Smalsučių grupė.

10. "Keliaujam kartu duonutės keliu" - (jungtinis projektas su "Smalsučių" grupe. "Paukščiukų" grupė.

11. "Kad augčiau sveikas" - (jungtinis projektas su "Pelėdžiukų" grupe). "Bitučių" grupė.

12. "Kad augčiau sveikas" - (jungtinis projektas su "Bitučių" grupe). "Pelėdžiukų" grupė.

13.  "Vaikai ir gėlės - žemės šypsenėlės" - (svečiuose „Lututė“). (Bendras projektas „Čiurčiurylų“ ir „Strazdanėlių“ grupių).