2017 m.renginių planas

TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, RAJONINIAI IR ĮSTAIGOS PROJEKTAI:

1. 2014/2015 -2015/2016/2017m.m.- tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“.

2. 2017 m.- tarptautinis socialinis projektas „Kamštelių vajus 2017“.

3. 2015/2016/2017 m.m. –  respublikinis aplinkosaugos projektas  „Mes rūšiuojam“.

4. 2017-12 mėn.- rajoninis projektas kartu su ugdytinių tėvais „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa…“

5. 2017-03/04 – įstaigos projektas kartu su ugdytinių tėveliais „Grąžinkime darželio aplinką visi kartu!“.

6. 2017 m.I pusmetis – dalyvausime Šilutės r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų (meninės raiškos, sveikatos) konkurse.

 

TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, RAJONINIAI RENGINIAI: 
1. 2017-01-13d. –  visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

2. 2017 – 02 mėn.- respublikinis pleneras „Sniego karalystė 2017“.

3. 2017-05 mėn.- rajoninis renginys „Virš Marių saulelė, širdy giesmelė…“.

4. 2017 -05 mėn.- rajoninis renginys tarptautinei šeimos dienai paminėti „Aš-tėtis ir mama-sportiškiausia šeima“.

5. 2017-10 mėn.- rajoninis renginys. Pramogadienis.. „Prie Kuršių Marių…“.

6. 2017-11 mėn.- rajoninis renginys skirtas menų savaitei. „Mažieji talentai, mes galime..“

7.2017-12 mėn. Metodinė diena( Gerosios darbo patirties sklaida). Tema. „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa…“..Pranešimai ir praktinė veikla  l.d. „Gintarėlis“.

 

TRADICINIAI RELIGINIAI ĮSTAIGOS RENGINIAI: 
1. 2017 -01 -06 – atsisveikinimas su Kalėdų eglute „Trys karaliai“.

2. 2017 – 04 mėn. „Jei margučiai neriedės,tai vaikučiai nedidės“.

3. 2017 -12 mėn. I adventinė savaitė– „Advento vainiką mes pinam kartu..“.

4. 2017 -12 mėn. II adventinė savaitė – „Tu šviesele manyje…„.

5. 2017 -12 mėn. III adventinė savaitė – „Šilti jausmai baltais žodeliais sninga“.

6. 2017 -12 – 23 d. – Kūčių rytmetys „Kalėdos beldžias vėlei širdelėn tuk-tuk“.

7. 2017-12 – 28-29d. Kalėdinės eglutės karnavalai.
PARODOS, AKCIJOS ĮSTAIGOJE:

1. 2017 m. –  žiemos mėnesiai – vaikų ir tėvų kūrybinė paroda lauke „Piešiniai ant sniego“ ir „Sniego skulptūros“.

2. 2017 – 05 mėn. – kūrybinė – meninė darbų paroda MAMOS DIENAI paminėti„Visos gėlės Tau Mamyte!“.

3. 2017 – 05 mėn. –  žaidimas – paroda „Pasaka smėlio dėžėje…“ skirta šeimos dienai paminėti.

4. 2017 -10 mėn. Vaikų-tėvų-pedagogų kūrybinė darbų paroda „Lapų labirintai“ (rudenėlio šventei).

5. 2017 -12 mėn. Kūrybinė-meninė vaikų ir tėvų Kalėdinė paroda  „Kalėdiniai nykštukai“. 

RENGINIAI, SKIRTI VAIKŲ SAVIRAIŠKAI:

1. 2017 – 02 mėn. Užgavėnių šventė “ Kai blynai skaniausi, o muzika trankiausia“.

2. 2017 – 03 mėn. Vaidiname vieni kitiems (teatro dienai paminėti) “ Mažieji teatro artistai“.

Spektakliukas „Ropė“ (nauja versija).

3. 2017 –  03 – 10 – Kovo – 11 dienos minėjimas.

4. 2017 – 05 mėn. – šventinis renginys Motinos dienai paminėti  „Aš laiminga(-as), kai šalia MAMA!“.

5. 2017 – 05 mėn. – renginys šeimos dienai paminėti  „Aš, tėtis ir mama – mes labai šauni šeima“.

6. 2017 – 05 mėn. – atsisveikinimas su darželiu „Lik sveikas darželi!“.

7. 2017 – 06 mėn. renginys Vaikų gynimo dienai „Spalvotų kreidelių fiesta“.

8. 2017 -06 ir 08 mėn. – adaptacijos programa „Labas ,GINTARĖLI“.

9. 2017 -09 mėn. – Rugsėjo 1-osios šventė „Mokslo ir žinių diena“.

10. 2017 -10 mėn.  – rudenėlio šventė „Eina Rudenėlis takučiu“.
ATVIROS VEIKLOS, VAKARONĖS TĖVELIAMS:

1. 2017 – 02  mėn. – renginys vasario 16-ąjai paminėti.„Lietuva – Tėvyne mano“.

2. 2017 – 02 mėn. – atvira veikla „Duonos diena“. (D. Tubutienė).

3. 2016 – 03 mėn. – atvira ugdomoji veikla „Seku seku pasaką“. (L. Vilkienė).

4. 2017 – 04 mėn. – atvira ugdomoji veikla „Skridom lėkėm iš pietų su pavasariu kartu“. (D.Daugėlaitė, G.Židonienė).

5. 2017 – 04 mėn.- renginys su tėveliais „Kepsim, kepsim pyragėlį“.

6. 2017 – 05 mėn.- renginys  „Daug raidelių aš žinau…“.

7. 2017 – 05 mėn.- renginys su tėveliais „Kai žemelė bunda“.

8. 2017 – 05 mėn.- renginys „Tikra draugystė“.

9. 2017 -10 mėn.- renginys  „Aš ruduo, aš vyras rimtas! Štai gėrybių visas šimtas! „.

10. 2017 – 11 mėn. – renginys su tėveliais  „Su mamyte ir tėčiu vakaroti mums smagu“.

11. 2017 – 11 mėn.- renginys „Piemenukai ralio…“.

12. 2017 – 11 mėn. – renginys  „Eina rudenėlis takučiu“.

13. 2017 – 11 mėn. – renginys  „Rudenėlio pilna kraitė“.

14. 2017 – 11 mėn. – renginys  „Rudenėlio džiaugsmai“.
GRUPIŲ BENDRUOMENIŲ PROJEKTAI 2016 METAIS:

1. „Aš auginu…“. „Pabaldžiukų“ grupė.

2. „Mažieji delniukai“. „Čiurčiurylų“ grupė.

3. „Noriu būti mandagus, tvarkingas ir švarus“ – (tęstinis projektas). „Boružiukų“ grupė.

4. „Mano rankytės, mano mažytės“. „Giliukų“ grupė.

5. „Basos pėdutės“ – (tęstinis projektas). „Strazdanėlių“ grupė.

6. „Geri mūsų poelgiai. „Saulinukų“ grupė.

7. „Metų laikai“ – (tęstinis projektas). „Paukščiukų“ grupė.

8. „Maži žingsneliai – dideli darbeliai“ – (tęstinis projektas). „Smalsučių“ grupė.

9. „Keliaujam kartu duonutės keliu“ – (jungtinis projektas su „Paukščiukų“ grupe. „Smalsučių grupė.

10. „Keliaujam kartu duonutės keliu“ – (jungtinis projektas su „Smalsučių“ grupe. „Paukščiukų“ grupė.

11. „Kad augčiau sveikas“ – (jungtinis projektas su „Pelėdžiukų“ grupe). „Bitučių“ grupė.

12. „Kad augčiau sveikas“ – (jungtinis projektas su „Bitučių“ grupe). „Pelėdžiukų“ grupė.

13.  „Vaikai ir gėlės – žemės šypsenėlės“ – (svečiuose „Lututė“). (Bendras projektas „Čiurčiurylų“ ir „Strazdanėlių“ grupių).