Apie mus
Struktūra ir kontaktai
Veikla
Bendruomenė
Tėveliams
 • Vaikų priėmimo tvarka
 • Laisvos vietos
 • Paslaugų kainoraštis
 • 2% parama
 • Prašymai

 • Grupės
  Renginiai

  Vaikų priėmimo tvarka

  Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 31 d.

  Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ VAIKAI PRIIMAMI:

  1. Užpildžius specialios formos prašymą. Prašymas turi būti nunešamas į Šilutės r. savivaldybę;

  2. Pateikus vaiko gimimo liudijimo kopiją;

  3. Pateikus vaiko sveikatos pasą arba asmens sveikatos tikrinimo kortelę (gydytojo pažymą).

  * Naujiems mokslo metams grupės komplektuojamos gegužės paskutiniąją savaitę ir, atsižvelgus į grupių užpildomumą, papildomas priėmimas gali būti organizuojamas rugpjūčio paskutinę savaitę.
  * Užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, vaikų grupės formuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų, tačiau tėvams pageidaujant jaunesni broliai ar seserys gali būti ugdomi toje pačioje grupėje.
  * Vaiko priėmimas ugdytis įforminamas dvišale vieno iš tėvų (globėjų/rūpintojų) ir švietimo įstaigos mokymo (ugdymo) sutartimi.
  * Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams/rūpintojams) prašymą.
  * Vaikų lankomumas registruojamas auklėtojų dienynuose ir vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiuose bei įstaigos dienyne 8.45 val.

  Atvesdami vaiką į lopšelį-darželį tėveliai įsipareigoja:

  1. Laiku mokėti nustatyto dydžio mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje;
  2. Užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų įstaigos lankymą. Vaiką į įstaigą atvesti iki 8.30 val;
  3. Į darželį vaiką atveda ir iš jo pasiima tik tėvai (globėjai) arba kiti įgalioti pilnamečiai asmenys, turintys tėvų (globėjų) prašymą/leidimą;
  4. Vaikui susirgus ar dėl kitų priežasčių neatvykstant į įstaigą, apie tai pranešti grupės auklėtojai;
  5. Vaiką į įstaigą atvesti sveiką, švarų, tvarkingai aprengtą;
  6.
  Nenešti į įstaigą vaistų, saldumynų su kremu ar šokoladu, gėrimų su dažikliais, konservantais, saldikliais, bulvių traškučių ir pan.

  Daugiau informacijos apie priėmimo tvarką galite rasti:

  Centralizuoto vaikų priėmimo tvarkos aprašas

  Centralizuoto vaikų priėmimo prašymas