Apie mus
Struktūra ir kontaktai
Veikla
 • Socialiniai partneriai
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Projektinė veikla
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Darbo užmokestis
 • Įsivertinimas

 • Bendruomenė
  Tėveliams
  Grupės
  Renginiai

  Įsivertinimas

  ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMAS. 2017 METŲ DARBO GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA.

   

  Eil.

  nr.

  Etapai

  Veikla

  Data

  Atsakingi

       1.

   

  PASIRENGIMAS

   

  • Veiklos įsivertinimo darbo grupės 2017 metų veiklos programos aptarimas.
  • Pasirinktų tobulintinų pagalbinių veiklos rodiklių 2017 metams aptarimas.

  2017 m. sausis

  Veiklos įsivertinimo darbo grupė

       2.

   

   

   

   

   

  PLATUSIS ĮSTAIGOS AUDITAS

   

   

   

   

   

  • Veiklos įsivertinimo darbo grupės pasitarimas “Pasirengimas plačiajam įstaigos įsivertinimui”: anketų paruošimas, pasiskirstymas darbais.

   

  2017 m. sausis

   

   

   

   

   

   

  2017 m. sausio pab. – vasario pradžia

   

   

  2017 m. vasaris-kovas

   

   

   

   

  2017 m. kovas

  Veiklos įsivertinimo darbo grupė

  • Platusis įstaigos veiklos įsivertinimas: jo įgyvendinimas įstaigoje.
  • Veiklos įsivertinimo darbo grupės pasitarimas: “Plačiojo audito rezultatai ir jo analizė”.
  • Plačiojo audito išvadų ir rekomendacijų įstaigos veiklos planavimui ruošimas.

      3.

   GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS

  • Veiklos įsivertinimo darbo grupės pasitarimas “Pasirengimas giluminiam įstaigos įsivertinimui”: anketų rengimas, darbų pasidalijimas.

  2017 m. kovo pabaiga

   

  Veiklos įsivertinimo darbo grupė

  • Giluminis įstaigos įsivertinimas: jo atlikimas, informacijos rinkimas.

  2017 m. kovo pabaiga – balandžio pradžia

  Veiklos įsivertinimo darbo grupė

  • Giluminio audito duomenų analizė, išvadų, rekomendacijų rengimas ir iliustracijos kūrimas.

  2017 m. spalis-lapkritis

  Veiklos įsivertinimo darbo grupė

  • Giluminio audito rezultatų ir išvadų pristatymo rengimas (skaidrių ruošimas).

  2017 m. lapkritis

  Veiklos įsivertinimo darbo grupė

       4.

  VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS APIBENDRINIMAS

  • Įstaigos veiklos įsivertinimo darbo grupės ataskaitos už 2017 metus rengimas ir pristatymas pedagogų tarybos posėdyje, darželio taryboje, įstaigos bendruomenei.
  • Susitarimas dėl veiklos tobulinimo prioritetų pasirinkimo 2018 metams.

  2017 m. gruodis

  Veiklos įsivertinimo darbo grupė