ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMAS. 2017 METŲ DARBO GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA.

 

Eil.

nr.

Etapai

Veikla

Data

Atsakingi

     1.  

PASIRENGIMAS

 

 • Veiklos įsivertinimo darbo grupės 2017 metų veiklos programos aptarimas.
 • Pasirinktų tobulintinų pagalbinių veiklos rodiklių 2017 metams aptarimas.
2017 m. sausis Veiklos įsivertinimo darbo grupė
     2.  

 

 

 

 

PLATUSIS ĮSTAIGOS AUDITAS

 

 

 

 

 

 • Veiklos įsivertinimo darbo grupės pasitarimas “Pasirengimas plačiajam įstaigos įsivertinimui”: anketų paruošimas, pasiskirstymas darbais.
 

2017 m. sausis

2017 m. sausio pab. – vasario pradžia

2017 m. vasaris-kovas

2017 m. kovas

Veiklos įsivertinimo darbo grupė
 • Platusis įstaigos veiklos įsivertinimas: jo įgyvendinimas įstaigoje.
 • Veiklos įsivertinimo darbo grupės pasitarimas: “Plačiojo audito rezultatai ir jo analizė”.
 • Plačiojo audito išvadų ir rekomendacijų įstaigos veiklos planavimui ruošimas.
    3.  GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS
 • Veiklos įsivertinimo darbo grupės pasitarimas “Pasirengimas giluminiam įstaigos įsivertinimui”: anketų rengimas, darbų pasidalijimas.
2017 m. kovo pabaiga

 

Veiklos įsivertinimo darbo grupė
 • Giluminis įstaigos įsivertinimas: jo atlikimas, informacijos rinkimas.
2017 m. kovo pabaiga – balandžio pradžia Veiklos įsivertinimo darbo grupė
 • Giluminio audito duomenų analizė, išvadų, rekomendacijų rengimas ir iliustracijos kūrimas.
2017 m. spalis-lapkritis Veiklos įsivertinimo darbo grupė
 • Giluminio audito rezultatų ir išvadų pristatymo rengimas (skaidrių ruošimas).
2017 m. lapkritis Veiklos įsivertinimo darbo grupė
     4. VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS APIBENDRINIMAS
 • Įstaigos veiklos įsivertinimo darbo grupės ataskaitos už 2017 metus rengimas ir pristatymas pedagogų tarybos posėdyje, darželio taryboje, įstaigos bendruomenei.
 • Susitarimas dėl veiklos tobulinimo prioritetų pasirinkimo 2018 metams.
2017 m. gruodis Veiklos įsivertinimo darbo grupė