Strateginis įstaigos veiklos planas 2015-2017 metams

Strateginis planas

2015 metų įstaigos veiklos planas, patvirtintas 2015 m. sausio 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-7

2015 metų įstaigos veiklos planas