Apie mus
Struktūra ir kontaktai
Veikla
 • Socialiniai partneriai
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Projektinė veikla
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Darbo užmokestis
 • Įsivertinimas

 • Bendruomenė
  Tėveliams
  Grupės
  Renginiai

  Projektinė veikla

  Nuo 2006 metų įstaigoje įgyvendiname tęstinį projektą: Šilutės rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų šventė-konkursas "Šauniausias būsimasis pirmokas", kuriuo siekiame:

  • palaikyti ir puoselėti vaiko orumą, pasitikėjimą savimi ir savo sugebėjimais, padėti jam atsiskleisti;
  • lavinti vaikū kūrybiškumą;
  • skatinti vaikų meninės saviraiškos poreikį;
  • suteikti vaikams teigiamų emocijų ir džiaugsmo.

  *****

  Kiekvienais mokslo metais priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje "Zipio draugai".Pagrindinis šios programos tikslas - padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.Programa moko vaikus įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų kaip su tais jausmais susitvarkyti.

   *****

  2012-2013 m.m., 2013-2014 m.m., 2014-2015 m.m., 2015-2016 m.m.ir 2016-2017 m.m.dalyvaujame resbublikiniame aplinkosaugos projekte "Mes rūšiuojam". Renkame nešiojamus elementus ir taip tikimės prisidėti prie aplinkos saugojimo.

  *****

  2013 m. , 2014 m., 2015 m., 2016 m.,2017 m.dalyvaujame respublikiniame, o nuo 2014 metų jau ir tarptautiniame socialiniame projekte "Kamštelių vajus". Renkame plastmasinių butelių kamštelius ir kursiame įvairius meninius darbelius!

  *****

  Pedagogai, įstaigos vadovai dalyvauja "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros (IPUP)", "Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtros II etapo" vykdomų projektų kursuose, seminaruose, stažuotėse ir aktyviai tobulina savo profesinę kvalifikaciją.

                                                                                                       *****

  2013 m. teikėme paraišką Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektui įgyvendinti ir gavome finansavimą. Komanda parengė sveikatos projektą "Sveikatos takučiu", kurio esminiai tikslai yra šie:

  1. Sveikos ir saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas;

  2. Sveikos gyvensenos mokymas ir aplinkos sveikatinimas.

   

                                                                                                    *****

  2013 metais įsijungėme į respublikinį ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybinį projektą "Spalvoti Jalmaro kibirėliai". Projektas skirtas ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybiškumui ugdyti. Pagrindiniai projekto uždaviniai:

  1. Supažindinti ankstyvojo amžiaus vaikus su spalvomis: geltona, žalia, raudona, mėlyna, balta.

  2. Tirti aplinkos objektus, kuriems būdinga tam tikra spalva, ieškoti nurodytos spalvos daikų gamtoje ir artimiausioje aplinkoje.

  3. Patirti kūrybos džiaugsmą žaidžiant ir eksperimentuojant spalvomis.

   

  ******

  2014 metais įgyvendinome sveikatinimo projektą "Sportuok, judėk ir būsi sveikas!", kurį dalinai finansavo Šilutės rajono savivaldybė.

  Svarbiausias įgyvendinto projekto tikslas buvo - saugoti, palaikyti ir stiprinti vaikų fizinę bei psichinę sveikatą, atsižvelgiant į jų amžiaus ypatumus bei užtikrinant saugią ir sveiką aplinką įstaigoje.

   

  *****

  2015 metais pedagogai su vaikais dalyvavo respublikiniame ekologinio ugdymo projekte "Žemė mano delnuose". Projekto tikslai:

  1. Formuoti vaikų ekologines nuostatas, skatinant suvokti save kaip atsakingą bendruomenės narį, siekiantį išsaugoti natūralią aplinką.

  2. Supažindinti vaikus su juos kasdien supančia aplinka, netoliese esančiais gamtos paminklais.

  3. Ugdyti vaikų atsakomybę už žaliąją aplinką, stebint augalų augimo procesą.

      

   

  2016 metais dalyvavome 7 Tarptautiniuose, respublikiniuose projektuose/konkursuose:

  1. Tarptautinis socialinis projektas „Kamštelių vajus 2016“

  2. Respublikinis projektas /paroda „Gražiausias žiedas – LIETUVAI“

  3. Respublikinis pleneras „Sniego karalystė 2016“

  4. Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas -„Mažųjų olimpiada 2016“

  5. Respublikinis ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“

  6. Respublikinis aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“

  7. Respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų projektas „Pasakų laboratorija“