2016-02-10 supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

2017-07-03 įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiomis galios

 

2015 metų viešųjų pirkimų planas

Skelbimai apie pradedamą pirkimą 2015 m.

Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį 2015 m.

Skelbimai apie sudarytą pirkimo sutartį 2015 m.

 

2016 m. viešųjų pirkimų planas

Skelbimai apie pradedamą pirkimą 2016 m.

Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį 2016 m.

Skelbimai apie sudarytą pirkimo sutartį 2016 m.

 

2017 m. viešųjų pirkimų planas

Skelbimai apie pradedamą pirkimą 2017 m.

Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį 2017 m.

Skelbimai apie sudarytą pirkimo sutartį 2017 m.