Įstaigos pavadinimas: Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“pradine
Įstaigos adresas: Kęstučio g. 14, 99182 Šilutė

Telefonai: (8 441) 62 268, (8 44) 62 269

Elektroninis paštas: silute.gintarelis@gmail.com

Internetinis puslapis: www.gintarelis.lt
Teisinė forma: biudžetinė įstaiga.
Steigėjas: Šilutės miesto savivaldybė.
Įstaigos paskirtis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Mokymo kalbos: lietuvių.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190687246.
Įstaigai vadovauja: direktorė Danguolė Razantienė

Lopšelyje-darželyje teikiamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą 2022, VšĮ „Vaiko labui“ tarptautinės prevencijos programą „Zipio draugai“.

Programų pagalba, laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdomas aktyvus, žingeidus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas.