Įstaigos pavadinimas: Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“pradine
Įstaigos adresas: Kęstučio g. 14, 99182 Šilutė

Telefonai: 8 441 62268, 8441 62269

Elektroninis paštas: silute.gintarelis@gmail.com

Internetinis puslapis: www.gintarelis.lt
Teisinė forma: biudžetinė įstaiga.
Steigėjas: Šilutės miesto savivaldybė.
Įstaigos paskirtis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Mokymo kalbos: lietuvių.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190687246.
Įstaigai vadovauja: direktorė Irena Ivanauskienė.

 

Lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ vaikų ugdymas grindžiamas krikščioniškosios pedagogikos principais (V. Narauskienės ir G. Rugevičienės sudaryta individualia ugdymo programa „Katalikų tikyba darželyje“), laiduojančiais vaiko asmenybės vystymą(si), paremtą dvasinėmis ir moralinėmis vertybėmis.

 

Lopšelyje-darželyje teikiamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“, humanistine ugdymo programa “Auginu gyvybės medį”, programinėmis gairėmis “Po tėviškės dangumi”. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą, VšĮ „Vaiko labui“ tarptautinės prevencijos programą „Zipio draugai“.

 

Programų pagalba, laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdomas aktyvus, žingeidus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas.

Informacija atnaujinta 2019-09-01