Lopšelio-darželio „Gintarėlis” informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Už duomenų apsaugą atsakingas asmuo –  ūkvedė Monika Šapkutė-Pakalniškienė, tel. Nr. 8 441 62 269, el. paštas ukvedys.gintarelis@gmail.com