GALERIJA

1 2 3 16

Akimirkos iš ugdomųjų veiklų, kurios sudarė puikias sąlygas vaikams tyrinėti, stebėti, eksperimentuoti, lavinti vaikų kūrybiškumą, saviraišką.

 

Gruodžio mėnesį „Pabaldžiukų“ ir „Paukščiukų“ grupių vaikai ir mokytojos R. Juškevičienė, J. Lisauskienė dalyvavo respublikiniame projekte-sveikinimų akcijoje „Pasveikinkim vieni kitus“.

„Pabaldžiukų“ grupės vaikai kūrė kalėdines atvirutes ir rašė sveikinimus, kuriuos išsiuntė Jonavos darželio „Dobilas“ „Boružėlių“ grupės vaikučiams. O „Paukščiukų“ grupės vaikučiai savo sveikinimus siuntė į Alytaus lopšelį-darželį „Šaltinėlis“. Tokių kalėdinių sveikinimų sulaukė ir mūsų darželio vaikučiai iš šių įstaigų vaikų ir mokytojų. Buvo sudarytos puikios sąlygos vaikų saviraiškai, kūrybiškumui plėtotis, bendradarbiauti su kitų darželių mokytojomis, vaikais, užmegzti naujus partnerystės ryšius.

Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Jonušienė

 

Šiuolaikiniai vaikai – drąsūs, aktyvūs, kūrybiški ir imlūs naujovėms. Taikant STEAM metodą jie skatinami eksperimentuoti, pasitelkti vaizduotę, mąstyti, samprotauti, spręsti iškilusias problemas. Veikdami vaikai mokosi suprasti juos supančią aplinką, suvokia poreikį gyventi ekologiškai švarioje aplinkoje, pasitelkiant kalbą, vaizdus, simbolius ir kitas kūrybines priemones. Eko projektą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“. 

Projekto tikslas – taikant STEAM metodą, formuoti ugdytinių ekologinę sąmonę, atsakomybę už gamtos likimą bei nuostatą veikti gamtos labui

Projekto uždaviniai:

***Su vaikais organizuoti STEAM veiklas, kuriose, panaudojant antrines žaliavas (plastikinius butelius, pieno, sulčių pakuotes, saldainių popieriukus ir kt.), kurti įvairius statinius.

***Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų, dalintis gerąja patirtimi STEAM ugdymo srityje.

“Bitučių” grupės vaikai, kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytoja Asta Justiene, prigamino įvairiausių išmaniųjų statinių, iš kurių sukūrė visą išmanųjį miestą.

Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Jonušienė

 

Gruodžio mėnesį, “Smalsučių” ir “Paukščiukų” grupių tėveliai pasiūlė grupėse įgyvendinti kalėdinę gerumo akciją – paaukoti maisto, pledukų, guolių ir kitų nebereikalingų daiktų beglobiams gyvūnams. Visas surinktas maistas ir kiti daiktai sėkmingai buvo perduoti įstaigos VŠĮ “Šilutės beglobiai” direktorei.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios kalėdinės gerumo akcijos!

Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Jonušienė

DĖKOJAME VISIEMS UŽ DALYVAVIMĄ PARODOJE!

1 2 3 16