Į lopšelį-darželį vaikai priimami ištisus metus, užpildžius specialią prašymo formą Šilutės rajono savivaldybėje. Prašyme reikia nurodyti vaiko vardą, pavardę, gimimo metus, kokį darželį pageidaujama lankyti ir kitus duomenis.

Pradėjus lankyti lopšelį-darželį yra pasirašoma dvišalė ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo sutartis tarp vaiko tėvų (globėjų) ir įstaigos.

Ikimokyklinio ugdymo SUTARTIS 2018

Priešmokyklinio ugdymo SUTARTIS 2018