2021 METŲ RENGINIŲ PLANAS

TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, RAJONINIAI IR ĮSTAIGOS PROJEKTAI:
1. 2014-2021 m.- tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

2. 2015-2021 m. – respublikinis aplinkosaugos projektas “Mes rūšiuojam”.

3. 2021-05 mėn. – VŠĮ “Vaiko labui” veiksmo savaitė “Be patyčių”.

4. 2021-2022 m.m. – dalyvaujame respublikiniame sveikatingumo projekte “Sveikatiada”.

5. 2021 m. – dalyvausime Šilutės r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų (meninės raiškos, sveikatos) konkursuose.

6. 2021 m. – ilgalaikis įstaigos sveikatingumo projektas, įtraukiant ugdytinių tėvelius „Ried ratai, ried ratukai“.

7. 2021-01 mėn. – visuotinė pilietinė iniciatyva “Atmintis gyva, nes liudija”.

8. 2021-04 mėn. – tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas.

9. 2021 m. –  organizuosime respublikines kūrybinių darbų parodas, kviesime dalyvauti rajono, respublikos mokytojus, vaikus.

10. 2021 m. – dalyvausime rajoniniuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams skirtuose renginiuose.

TRADICINIAI RELIGINIAI RENGINIAI ĮSTAIGOJE:
1. 2021 -01 mėn. – atsisveikinimas su Kalėdų eglute “Trys karaliai”.

2. 2021 – 04 mėn. – mažosios vaikų Velykėlės “Jei margučiai neriedės, tai vaikučiai nedidės”.

3. 2021 -12 mėn. – I adventinė savaitė „Advento vainiką mes pinam kartu..”.

4. 2021 -12 mėn. – II adventinė savaitė „Tu šviesele manyje…”.

5. 2021 -12 mėn. – III adventinė savaitė „Šilti jausmai baltais žodeliais sninga”.

6. 2021 -12 mėn. – Kalėdinės eglutės karnavalai.

PARODOS, AKCIJOS ĮSTAIGOJE:
1. 2021-10 mėn. – paroda iš rudens gėrybių rudenėlio šventei paminėti “Besišypsančių moliūgų alėja”.

2. 2021-11 mėn. – akcija “Padovanok medeliui šypseną” (medelių puošimas).

3. 2021-01/02 mėn. – kūrybinė-meninė paroda “Sniego karalienės karūna”.

4. 2021-05 mėn. – paroda Mamyčių dienai “Tau, mano Mamyte, gražiausias žiedelis”.

RENGINIAI, SKIRTI VAIKŲ SAVIRAIŠKAI:
1. 2021-02 mėn. – Užgavėnių šventė “Kai blynai skaniausi, o muzika trankiausia”.

2. 2021-03 mėn. – vaidiname vieni kitiems (teatro dienai paminėti) “Mažieji teatro artistai”.

3. 2021-02 mėn. – renginys vasario 16-ąjai paminėti “Lietuva-Tėvyne mano”.

4. 2021-03 mėn. – Kovo – 11 dienos minėjimas priešmokyklinio ugdymo grupėse.

5. 2021-05 mėn. – šventinis renginys Motinos dienai paminėti “Aš laiminga(-as), kai šalia MAMA!”.

6. 2021-05 mėn. -atsisveikinimas su darželiu “Lik sveikas darželi!”.

7. 2021-06 mėn. – vaikų gynimo diena “Vaikystės aitvarai”.

8. 2021-06 mėn.- susipažinimo ir adaptacijos programa “Labas, GINTARĖLI”.

9. 2021-09 mėn. – Rugsėjo 1-osios šventė „Mokslo ir žinių diena“.

10. 2021-10 mėn.- Rudenėlio šventė „Eina Rudenėlis takučiu“.

11. 2021 m. 04 mėn. ir 12 mėn. – teatro grupės spektakliai įstaigos bendruomenei “Atsikrausto kiaulė”, “Dievo vaikelis”.

TEMINĖS SAVAITĖS:
1. 2021-03 mėn. – žemės dienos minėjimas “Mano žemė – tai žydintis sodas”.

2. 2021-04 mėn. – “Tyrinėjimų ir atradimų savaitė”.

3. 2021-05 mėn. – VŠĮ “Vaiko labui” veiksmo savaitė “Be patyčių”. Teminė savaitė “Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir tu”.

4. 2021-11 mėn. – “Sveikuolių sveikuoliai”.

5. 2021 m. organizuoti papildomas temines savaites pagal poreikį, asmenines mokytojų iniciatyvas.

ATVIROS VEIKLOS, VAKARONĖS TĖVELIAMS:
1. 2021 – 03 mėn. – popietė su ugdytinių tėveliais “OPA ir PA” (“Pelėdžiukų” grupė, V. Martišienė, A. Justienė).

2. 2021-04 mėn. – atvira veikla tėvams “Žaisk, juokauk, su raidėm draugauk” (“Pabaldžiukų” grupė, R. Juškevičienė).

3. 2021-03 mėn. – popietė su ugdytinių tėveliais “Namai, vaikystės sodais plaukia…” (“Čiurčiurylų” grupė, V. Bendikaitė-Lidžiuvienė).

4. 2021-04 mėn. – popietė su ugdytinių tėveliais “Mažosios mūsų Velykėlės” (“Paukščiukų” grupė, D. Rimkienė, J. Lisauskienė).

5. 2021-04 mėn. – renginys tėveliams “Boružiukai mes maži, bet dainelė mūs graži” (“Boružiukų” grupė, N. Šertvytienė, D. Aukštkalnienė).

6. 2021-04 mėn. – popietė su ugdytinių tėvais “Sveikuoliškos “Smalsučių” Velykėlės” (“Smalsučių” grupė, A. Norkaitienė, L. Paičienė).

7. 2021-04 mėn. – atvira veikla ugdytinių tėveliams “Mūsų pasakėlės” (“Strazdanėlių” grupė, G. Židonienė, J. Lisauskienė).

8. 2021-10 mėn. – atvira veikla tėveliams “Geras dėde Rugsėji, kas ten Tavo pintinėj…?” (“Boružiukų” grupė, N. Šertvytienė).

9. 2021-11 mėn. – popietė su ugdytinių tėveliais “A-aaa pupa” (“Giliukų” grupė, D.Daugėlaitė, D. Aukštkalnienė).

10. 2021-03 mėn. – popietė su tėvais “Pavasario džiaugsmai” (“Bitučių” grupė, L. Vilkienė, A. Justienė).

11. 2021-11 mėn. – renginys tėvams “”Smalsučių” šukuosenų paradas” (“Smalsučių” grupė, A. Norkaitienė, L. Paičienė).

12. 2021-11 mėn. – popietė su ugdytinių tėveliais “Mano batai buvo du…” (“Pabaldžiukų” grupė, R. Juškevičienė).

13. 2021-11 mėn. – vakaronė su ugdytinių tėvais “Akmenukai iš mano kišenės…” (“Čiurčiurylų” grupė, V. Bendikaitė-Lidžiuvienė).

14. 2021-11 mėn. – atvira veikla tėveliams “Čeža lapai auksinio rudens” (“Žirniukų” grupė, D. Jokšienė).

15. 2021-11 mėn. – atvira veikla tėveliams “Kas gi pupsi pu-pu-pu…” (“Obuoliukų” grupė, J. Čiuvykinienė).

16. 2021-04 mėn. – atvira veikla tėveliams “Ei Velyke, ei Velyke, kur mes buvom susitikę…” (“Boružiukų” grupė, D. Aukštkalnienė).

17. 2021-04 mėn. – atvira veikla tėveliams “Arbatėlę gerti sveika ir skanu” (“Žirniukų” grupė, D. Jokšienė, V. Čaplikaitė).

18. 2021-11 mėn. – atvira veikla tėveliams “OPA-PA žinios” (“Bitučių” grupė, L. Vilkienė).

19. 2021-11 mėn. – popietė su ugdytinių tėveliais “Eina Rudenėlis takučiu…” (“Saulinukų” grupė, R. Šimkuvienė, I. Remėnienė).

GRUPIŲ BENDRUOMENIŲ PROJEKTAI 2021 METAIS:
1. „Švarus vaikas auga sveikas“ . “Pabaldžiukų” grupė.

2. „Aš noriu būti mandagus, tvarkingas ir švarus“. “Boružiukų” grupė.

3. “Mano rankytės, mano mažytės”. “Giliukų” grupė.

4. „Supančios aplinkos sukūry…“. “Strazdanėlių” grupė.

5. “Einu, stiprėju ir stebiu…”. “Čiurčiurylų” grupė.

6. „Gerų draugų būry, šypsotis Tu gali“ . “Saulinukų” grupė.

7. „Seku, seku pasaką“. “Paukščiukų” grupė.

8. “Mano knygelės dar plonos…mėlynos…, žalios…, geltonos…”. “Smalsučių” grupė.

9. “Eko takeliu mes keliaujame kartu”. “Bitučių” grupė.

10. “Smalsauju, tyrinėju, atrandu…”. “Pelėdžiukų” grupė.

11. “Augu sveikas ir stiprus”. “Obuoliukų” grupė.

12. “Mokausi būti tvarkingas ir švarus”. “Žirniukų” grupė.

 

Informacija atnaujinta 2021-01-04