2018 m. renginių planas

TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, RAJONINIAI IR ĮSTAIGOS PROJEKTAI:

1. 2014/2015 -2015/2016/2017/2018 m.m.- tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“.

2. 2018 m.- tarptautinis socialinis projektas “Kamštelių vajus 2018”.

3. 2015/2016/2017/2018 m.m. –  respublikinis aplinkosaugos projektas  “Mes rūšiuojam”.

4. 2017-2018- rajoninis projektas kartu su ugdytinių tėvais “Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa…”

5. 2018-04 – įstaigos projektas kartu su ugdytinių tėveliais “Grąžinkime darželio aplinką visi kartu!”.

6. 2018 m.m. – dalyvausime Šilutės r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų (meninės raiškos, sveikatos) konkurse.

 

TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, RAJONINIAI RENGINIAI: 

1. 2018-01-13d. –  visuotinė pilietinė iniciatyva “Atmintis gyva, nes liudija”.

2. 2018 – 02 mėn.- respublikinis pleneras “Sniego karalystė 2018”.

3. 2018 -03-28  rajoninis renginys skirtas menų savaitei. „Kelionė pasakų takais“ (teatro dienai).

4. 2018-01-19 Metodinė diena( Gerosios darbo patirties sklaida). Tema. “Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa…”..Pranešimai ir praktinė veikla  l.d. „Gintarėlis“.

5. 2018-05-08 Rajoninis renginys. „Aš šauniausias iš visų į mokyklą išeinu“(priešmokyklinukams).

6. 2018-11 -08 Rajoninis renginys.“ Smalsučių atradimai“.

 

TRADICINIAI RELIGINIAI ĮSTAIGOS RENGINIAI:


1. 2018 -01 -08 – atsisveikinimas su Kalėdų eglute “Trys karaliai”.

2. 2018 – 04 mėn. “Jei margučiai neriedės,tai vaikučiai nedidės”.

3. 2018 -12 mėn. I adventinė savaitė– „Advento vainiką mes pinam kartu..”.

4. 2018 -12 mėn. II adventinė savaitė – „Tu šviesele manyje…“.

5. 2018 -12 mėn. III adventinė savaitė – „Šilti jausmai baltais žodeliais sninga”.

6. 2018 -12 – 23 d. – Kūčių rytmetys „Kalėdos beldžias vėlei širdelėn tuk-tuk“.

7. 2018-12 Kalėdinės eglutės karnavalai.
PARODOS,  AKCIJOS ĮSTAIGOJE:

1. 2018-10 Tarptautinė šypsenos diena. Kūrybinė-meninė vaikų ir tėvų paroda. „Originaliausia šypsena“.

2. 2018-12 Kūrybinė-meninė vaikų ir tėvų paroda. „Snaigės sukasi ratu…“ .

3. 2018-12 Kūrybinė-meninė vaikų ir tėvų paroda kalėdiniam laikotarpiui „Meduolių eglutė“.

4. 2018-05 Kūrybinė – meninė darbų paroda MAMOS DIENAI paminėti“Visos gėlės Tau Mamyte!”.

5. 2018-05 Žaidimas – paroda “Pasaka smėlio dėžėje…” skirta šeimos dienai paminėti.

6. 2018 -10 Vaikų-tėvų-pedagogų kūrybinė darbų paroda “Lapų labirintai” (rudenėlio šventei).

7. 2018 -12 Kūrybinė-meninė vaikų ir tėvų Kalėdinė paroda  “Kalėdiniai nykštukai”. 

 

RENGINIAI, SKIRTI VAIKŲ SAVIRAIŠKAI:

1. 2018-02 Užgavėnių šventė ” Kai blynai skaniausi, o muzika trankiausia”.

2. 2018-03 Vaidiname vieni kitiems (teatro dienai paminėti) ” Mažieji teatro artistai”.

Spektakliukas „Emilio laiškas“.

Spektakliukas „Gurgu Gurgu į Kaziuko turgų“.

3. 2018-03-12 Kovo – 11 dienos minėjimas.

4. 2018-05 šventinis renginys Motinos dienai paminėti  “Aš laiminga(-as), kai šalia MAMA!”.

5. 2018-05 Šventinis renginys Motinos dienai paminėti „Aš laimingas(s), kai šalia mama!“

6. 2018-05 Renginys šeimos dienai paminėti  „Rieda ratai rateliukai!“ “.

6. 2018-05-31 Atsisveikinimas su darželiu “Lik sveikas darželi!”.

7. 2018-06 Adaptacijos programa “Labas ,GINTARĖLI”.

9. 2018-09-01 Rugsėjo 1-osios šventė „Mokslo ir žinių diena“.

10. 2018-10 Rudenėlio šventė „Eina Rudenėlis takučiu“.
ATVIROS VEIKLOS, VAKARONĖS TĖVELIAMS:

1. 2018 – 02  Renginys vasario 16-ąjai paminėti.“Lietuva – Tėvyne mano”. (L. Vilkienė, N. Daugirdienė, D. Čeliauskienė).

2. 2018 – 03  Renginys tėvams. „Saulutė budina visus…“. (V. Martišienė, D. Čeliauskienė).

3. 2018 – 04 Muzikinė pasaka. „Katės namai“. (L. Vilkienė, N. Daugirdienė, D. Čeliauskienė).

4. 2018 – 04 Renginys su tėveliais. „Su mamyte ir tėčiu vakaroti mums smagu“. (D.Daugėlaitė, D. Tamašauskienė).

5. 2018 – 04 Popietė. „Pavasarinių žiedų pasaka“. (R. Juškevičienė, D. Čeliauskienė).

6. 2018 – 05 Renginys. „Išdykę kamuoliai…“. (V. Bendikaitė-Lidžiuvienė, L. Paičienė).

7. 2018 – 05 Renginys tėvams.„Smalsučių šalyje-pabūvokime drauge“. (A. Norkaitienė, L. Paičienė, D. Čeliauskienė).

8. 2018 – 05 Renginys tėvams. „Sužydo, pražydo kalneliai, kalnai“. (D. Rimkienė, N. Daugirdienė, D. Čeliauskienė).

9. 2018 – 10 Renginys.  „Rudens gėrybių pilna kraitelė!”. (D. Tamašauskienė, D. Daugėlaitė).

10. 2018 – 10 Renginys „Sukas lapų kamuoliai, soduos krinta obuoliai“. (N. Šertvytienė, D. Aukštkalnienė, D. Čeliauskienė).

11. 2018 – 11 Renginys. „Aš ruduo, aš vyras rimtas! Štai gėrybių visas šimtas“. (R. Šimkuvienė, D. Tubutienė, D. Čeliauskienė).

12. 2018 – 11 Renginys „Stebuklai pintinėje“(rudens gėrybės). (R. Juškevičienė, D. Čeliauskienė).

13. 2018 – 11 Renginys „Rudenėlio pasaka“. (G. Židonienė, D. Daugėlaitė).

14. 2018 – 11 Popietė. „Kelionė spalvų takeliu“. (D. Čeliauskienė, D. Tubutienė).

15. 2018 – 11 Renginys su tėveliais “Lapų šėlsmas“. (V. Bendikaitė-Lidžiuvienė, L. Paičienė, D. Čeliauskienė).
GRUPIŲ BENDRUOMENIŲ PROJEKTAI 2018 METAIS:

1.  „Spalvų šėlsmas“ . “Pabaldžiukų” grupė.

2.  „Spalvos  ir spalviukai“. “Boružiukų” grupė.

3. “Mano rankytės, mano mažytės”. “Giliukų” grupė.

4.  „Supančios aplinkos sukūry…“. “Strazdanėlių” grupė.

5. „Dantų šepetėliu apsiginkluok ir su bakterijom kovok“ . “Saulinukų” grupė.

6. „Dantukų fėjos puota“.  “Paukščiukų” grupė.

7. „Mano knygelės dar plonos, mėlynos,žalios,raudonos!…“. “Smalsučių” grupė.

8. “Keliaujam kartu duonutės keliu” – (jungtinis projektas su “Paukščiukų” ir “Smalsučių” grupės.

9. „Kad augčiau  sveikas“ (jungtinis projektas su „Pelėdžiukų” grupe). “Bitučių” grupė.

10. “Kad augčiau sveikas”  (jungtinis projektas su “Bitučių” grupe). “Pelėdžiukų” grupė.

11. Bendras projektas „Mūsų mylimos knygelės…“. (“Paukščiukų” ir “Smalsučių” grupės).

12. “Vaikai ir gėlės – žemės šypsenėlės” – (svečiuose „Lututė“). (Bendras projektas „Čiurčiurylų“ ir „Strazdanėlių“ grupių).