2020 METŲ RENGINIŲ PLANAS

TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, RAJONINIAI IR ĮSTAIGOS PROJEKTAI:
1. 2014-2020 m.- tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“.
2. 2015-2020 m. – respublikinis aplinkosaugos projektas “Mes rūšiuojam”.
3. 2020-05 mėn. – VŠĮ “Vaiko labui” veiksmo savaitė “Be patyčių”.
4. 2019-2020 m.m. – dalyvaujame respublikiniame sveikatingumo projekte “Sveikatiada”.
5. 2020 m. – dalyvausime Šilutės r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų (meninės raiškos, sveikatos) konkursuose.

TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, RAJONINIAI RENGINIAI:
1. 2020-01 mėn. – visuotinė pilietinė iniciatyva “Atmintis gyva, nes liudija”.
2. 2020-04 mėn. – tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas.
3. 2020-04 mėn. – Šilutės r. ikimokyklinio/ priešmokyklinio amžiaus vaikų teatro šventė “Kelionė pasakų takais”.
4. 2020-05 mėn. – Šilutės r. priešmokyklinio amžiaus vaikų šventė-konkursas “Aš šauniausias iš visų – į mokyklą išeinu”.
5. 2020-11 mėn. – Šilutės r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų renginys “Smalsučių atradimai”.
6. 2020-04 mėn. ir 2020-12 mėn. organizuosime respublikines kūrybinių darbų parodas, kviesime dalyvauti rajono, respublikos mokytojus, vaikus.

TRADICINIAI RELIGINIAI RENGINIAI ĮSTAIGOJE:
1. 2020 -01 mėn. – atsisveikinimas su Kalėdų eglute “Trys karaliai”.
2. 2020 – 04 mėn. – mažosios vaikų Velykėlės “Jei margučiai neriedės, tai vaikučiai nedidės”.
3. 2020 -12 mėn. – I adventinė savaitė „Advento vainiką mes pinam kartu..”.
4. 2020 -12 mėn. – II adventinė savaitė „Tu šviesele manyje…”.
5. 2020 -12 mėn. – III adventinė savaitė „Šilti jausmai baltais žodeliais sninga”.
6. 2020 -12 mėn. – Kalėdinės eglutės karnavalai.

PARODOS, AKCIJOS ĮSTAIGOJE:
1. 2020-10 mėn. – paroda iš rudens gėrybių rudenėlio šventei paminėti “Rudenėli, rudenėli – kiek gėrybių dovanoji”.
2. 2020-11 mėn. – fotonuotraukų paroda “Mano mylimas augintinis”.
3. 2020-01/02 mėn. – kūrybinė-meninė vaikų ir tėvų paroda “Šaltis išrašys languos tulpes, ramunes…”.
4. 2020-04 mėn. – netradicinės dailės technikos kūrybinių darbų paroda “Kvepiantis pavasaris”.
5. 2020-05 mėn. – paroda Mamyčių dienai “Tau, mano Mamyte, gražiausias žiedelis”.

RENGINIAI, SKIRTI VAIKŲ SAVIRAIŠKAI:
1. 2020-02 mėn. – Užgavėnių šventė “Kai blynai skaniausi, o muzika trankiausia”.
2. 2020-03 mėn. – vaidiname vieni kitiems (teatro dienai paminėti) “Mažieji teatro artistai”.
3. 2020-02 mėn. – renginys vasario 16-ąjai paminėti “Lietuva-Tėvyne mano”.
4. 2020-03 mėn. – Kovo – 11 dienos minėjimas priešmokyklinio ugdymo grupėse.
5. 2020-05 mėn. – šventinis renginys Motinos dienai paminėti “Aš laiminga(-as), kai šalia MAMA!”.
6. 2020-05 mėn. -atsisveikinimas su darželiu “Lik sveikas darželi!”.
7. 2020-06 mėn. – vaikų gynimo diena “Vaikystės aitvarai”.
9. 2020-06 mėn.- susipažinimo ir adaptacijos programa “Labas, GINTARĖLI”.
10. 2020-09 mėn. – Rugsėjo 1-osios šventė „Mokslo ir žinių diena“.
11. 2020-10 mėn.- Rudenėlio šventė „Eina Rudenėlis takučiu“.

TEMINĖS SAVAITĖS:
1. 2020-04 mėn. – “Tyrinėjimų ir atradimų savaitė”.
2. 2020-05 mėn. – VŠĮ “Vaiko labui” veiksmo savaitė “Be patyčių”. Teminė savaitė “Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir tu”.
3. 2020-09 mėn. – “Saugiai keliauju į darželį”.
4. 2020-11 mėn. – “Sveikuolių sveikuoliai”.
5. 2020 m. organizuoti papildomas temines savaites pagal poreikį, asmenines mokytojų iniciatyvas.

ATVIROS VEIKLOS, VAKARONĖS TĖVELIAMS:
1. 2020 – 02 mėn. – popietė su ugdytinių tėveliais “Oi ta žiema, žiemužė…” (“Pelėdžiukų” grupė, V. Martišienė).
2. 2020-03 mėn. – atvira veikla tėvams “Paukšteliai mūsų draugai” (“Pabaldžiukų” grupė, R. Juškevičienė).
3. 2020-03 mėn. – popietė su ugdytinių tėveliais “Namai, vaikystės sodais plaukia…” (“Čiurčiurylų” grupė, V. Bendikaitė-Lidžiuvienė).
4. 2020-04 mėn. – popietė su ugdytinių tėveliais “Mažosios mūsų Velykėlės” (“Paukščiukų” grupė, D. Rimkienė, J. Lisauskienė).
5. 2020-04 mėn. – atvira veikla tėveliams “Ei Velyke, ei Velyke, kur mes buvom susitikę…?” (“Boružiukų” grupė, D. Aukštkalnienė).
6. 2020-04 mėn. – popietė su ugdytinių tėvais “Sveikuoliškos “Smalsučių” Velykėlės” (“Smalsučių” grupė, A. Norkaitienė, L. Paičienė).
7. 2020-04 mėn. – atvira veikla ugdytinių tėveliams “Mūsų pasakėlės” (“Strazdanėlių” grupė, G. Židonienė, D. Daugėlaitė).
8. 2020-04 mėn. – renginys tėveliams “Aš knygutė nedidutė, bet dalykų daug žinau” (“Boružiukų” grupė, N. Šertvytienė).
9. 2020-11 mėn. – popietė su ugdytinių tėveliais “Seku seku pasaką” (“Giliukų” grupė, D. Tamašauskienė).
10. 2020-11 mėn. – atvira veikla tėvams “OPA-PA žinios” (“Bitučių” grupė, L. Vilkienė).
11. 2020-11 mėn. – renginys tėvams “”Smalsučių” šukuosenų paradas” (“Smalsučių” grupė, A. Norkaitienė, L. Paičienė).
12. 2020-11 mėn. – popietė su ugdytinių tėveliais “Ilgas duonutės kelias” (“Pabaldžiukų” grupė, R. Juškevičienė).
13. 2020-11 mėn. – vakaronė su ugdytinių tėvais “Akmenukai iš mano kišenės…” (“Čiurčiurylų” grupė, V. Bendikaitė-Lidžiuvienė).
14. 2020-11 mėn. – atvira veikla tėveliams “Čeža lapai auksinio rudens” (“Žirniukų” grupė, D. Jokšienė).
15. 2020-11 mėn. – atvira veikla tėveliams “Kas gi pupsi pu-pu-pu…” (“Obuoliukų” grupė, J. Čiuvykinienė).

GRUPIŲ BENDRUOMENIŲ PROJEKTAI 2020 METAIS:
1. „Mes – gamtos vaikai“ . “Pabaldžiukų” grupė.
2. „Smalsuolio mėgintuvėlio bandymai“. “Boružiukų” grupė.
3. “Mes visi mylim Lietuvą-ar mylit ją Jūs?”. “Giliukų” grupė.
4. „Augu sveikas ir stiprus“. “Strazdanėlių” grupė.
5. “H. Šojaus parko medžiai”. “Čiurčiurylų” grupė.
6. „Mano rankytės, mano mažytės“ . “Saulinukų” grupė.
7. „Pykšt pokšt eksperimentai“. “Paukščiukų” grupė.
8. “„Smalsučių“ atradimai”. “Smalsučių” grupė.
9. “Kad žemė būtų graži”. “Bitučių” grupė.
10. “Smalsauju, tyrinėju, atrandu…”. “Pelėdžiukų” grupė.
11. “Mokausi būti tvarkingas ir švarus”. “Obuoliukų” grupė.
12. “Oras, saulė ir vanduo”. “Žirniukų” grupė.