2019 METŲ RENGINIŲ PLANAS

TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, RAJONINIAI IR ĮSTAIGOS PROJEKTAI:

1. 2014/2015/2016/2017/2018/2019 m.- tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“.

2. 2015/2016/2017/2018/2019 m. –  respublikinis aplinkosaugos projektas  “Mes rūšiuojam”.

3. 2019-04 – įstaigos projektas kartu su ugdytinių tėveliais “Grąžinkime darželio aplinką visi kartu!”.

4. 2019 m. – dalyvausime Šilutės r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų (meninės raiškos, sveikatos) konkursuose.

TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, RAJONINIAI RENGINIAI: 

1. 2019-01-11 –  visuotinė pilietinė iniciatyva “Atmintis gyva, nes liudija”.

2. 2019 – 02 – respublikinis pleneras “Sniego karalystė 2019”.

TRADICINIAI RELIGINIAI RENGINIAI ĮSTAIGOJE:
 1. 2019 -01 -07 – atsisveikinimas su Kalėdų eglute “Trys karaliai”.

2. 2019 – 04 – “Jei margučiai neriedės,tai vaikučiai nedidės”.

3. 2019 -12 – I adventinė savaitė „Advento vainiką mes pinam kartu..”.

4. 2019 -12 – II adventinė savaitė  „Tu šviesele manyje…“.

5. 2019 -12 – III adventinė savaitė  „Šilti jausmai baltais žodeliais sninga”.

6. 2019 -12  – Kūčių rytmetys „Kalėdos beldžias vėlei širdelėn tuk-tuk“.

7. 2019-12 – Kalėdinės eglutės karnavalai.

PARODOS,  AKCIJOS ĮSTAIGOJE:

1. iki 2019-01-03 –  kūrybinė-meninė vaikų ir tėvų paroda „Snaigės sukasi ratu…“ . Nuo 2019-01-04 iki 2019-01-31 parodos eksponavimas Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnyboje.

2. 2019-05 ir 2019-12- grupių bendruomenių vykdytų 2019 metų projektų įgyvendinimo parodos  „ “Gintarėlio” takeliu…aš keliauju, atrandu!“..

3. 2019-05- pleneras “Gėlių fiesta” , skirtas šeimos dienai paminėti.

4. 2019 -10 – vaikų-tėvų-pedagogų kūrybinė moliūgų darbų paroda rudenėlio šventei paminėti  “Moliūgadienis”.

5. 2019 -12 – kūrybinė-meninė vaikų ir tėvų  paroda kalėdiniam laikotarpiui  “Kalėdiniai kojinė”.

RENGINIAI, SKIRTI VAIKŲ SAVIRAIŠKAI:

1. 2019-02 – užgavėnių šventė ” Kai blynai skaniausi, o muzika trankiausia”.

2. 2019-03 – vaidiname vieni kitiems (teatro dienai paminėti) ” Mažieji teatro artistai”.

3. 2019-02-16 – renginys vasario 16-ąjai paminėti “Lietuva-Tėvyne mano”.

4. 2019-03-12 – Kovo – 11 dienos minėjimas priešmokyklinio ugdymo grupėse.

5. 2019-05 –  šventinis renginys Motinos dienai paminėti  “Aš laiminga(-as), kai šalia MAMA!”.

6. 2019-05- sportinė pramoga darželio bendruomenei, skirta šeimos dienai paminėti  „Judam, krutam visada, sportas – mūsų sveikata! “.

7. 2019-05-31 -Atsisveikinimas su darželiu “Lik sveikas darželi!”.

8. 2019-06-03 – vaikų gynimo diena “Vaikystės aitvarai”.

9. 2019-06- Susipažinimo ir adaptacijos programa “Labas, GINTARĖLI”.

10. 2019-09-02- Rugsėjo 1-osios šventė „Mokslo ir žinių diena“.

11. 2019-10- Rudenėlio šventė „Eina Rudenėlis takučiu“.

ATVIROS VEIKLOS, VAKARONĖS TĖVELIAMS:

1. 2019 – 04 – popietė su ugdytinių tėveliais “Paavasario džiaugsmai” (V. Martišienė D. Čeliauskienė).

2. 2019 – 04 – popietė su ugdytinių tėveliais „Seku seku pasaką“ (D. Tamašauskienė).

3. 2019 – 05 – renginys „Į žiniukų šalį“ (G. Židonienė, D. Čeliauskienė).

4. 2019 – 11 – atvira veikla ugdytinių tėveliams, pedagogams „Dantukai sveikuoliukai“ (L. Vilkienė).

5. 2019 – 11 – renginys „Eina rudenėlis takučiu…“ (A. Norkaitienė).

6. 2019 – 10 – renginys  „Rudenėlio pilna kraitė…“ (D. Rimkienė D. Čeliauskienė).

7. 2019 – 11 – renginys-pramoga  tėvams „Rudens nuotykiai“ (R. Juškevičienė, D. Čeliauskienė).

GRUPIŲ BENDRUOMENIŲ PROJEKTAI 2019 METAIS:

1.  „Vitaminai vaikų draugai“ . “Pabaldžiukų” grupė.

2.  „Vitaminai“. “Boružiukų” grupė.

3. “Spalvotos mūsų knygelės”. “Giliukų” grupė.

4.  „Aš mažasis mokslininkas“ (eksperimentai ir bandymai). “Strazdanėlių” ir “Čiurčiurylų” grupės.

5. „Vabalų šalyje, pabuvokime drauge“ . “Saulinukų” grupė.

6. „Plaunam, plaunam rankeles“.  “Paukščiukų” grupė.

7. „Mokausi būti tvarkingas ir švarus“. “Smalsučių” grupė.

8. “Augu sveikas ir stiprus”. “Bitučių” ir “Pelėdžiukų” grupės.