TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, RAJONINIAI IR ĮSTAIGOS PROJEKTAI:

1. 2014-2022 m.- tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

2. 2015-2022 m. – respublikinis aplinkosaugos projektas “Mes rūšiuojam”.

3. 2022-2023 m.m. – dalyvaujame respublikiniame sveikatingumo projekte “Sveikatiada”.

4. 2022 m. – dalyvausime Šilutės r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų (meninės raiškos, sveikatos) konkursuose.

5. 2022-01 mėn. – visuotinė pilietinė iniciatyva “Atmintis gyva, nes liudija”.

8. 2022-11 mėn. – tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas.

9. 2022 m. –  organizuosime respublikines kūrybinių darbų parodas, kviesime dalyvauti rajono, respublikos mokytojus, vaikus.

10. 2022 m. – dalyvausime rajoniniuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams skirtuose renginiuose.

 

TRADICINIAI RELIGINIAI RENGINIAI ĮSTAIGOJE:

1. 2022 -01 mėn. – atsisveikinimas su Kalėdų eglute “Trys karaliai”.

2. 2022 – 04 mėn. – mažosios vaikų Velykėlės “Jei margučiai neriedės, tai vaikučiai nedidės”.

3. 2022 -12 mėn. – I adventinė savaitė „Advento vainiką mes pinam kartu..”.

4. 2022 -12 mėn. – II adventinė savaitė „Tu šviesele manyje…”.

5. 2022 -12 mėn. – III adventinė savaitė „Šilti jausmai baltais žodeliais sninga”.

6. Kūčių rytmetys-spektaklis „Dievo vaikelis“.

7. 2022-12 mėn. – Kalėdinės eglutės karnavalai.

 

PARODOS, AKCIJOS ĮSTAIGOJE:

1. 2022-03 mėn. Paroda „Pavasaris vaiko akimis“.

2. 2022-04/05 mėn. Akcija „su tėveliais „Keiskis ir gražėk mano darželi…“.

3. 2022-10 mėn. Paroda (kūrybinių darbų) „Puokštė Dėdei Rudelėliui“.

4. 2022-12 mėn. Kūrybinė-meninė vaikų ir tėvų paroda kalėdiniam laikotarpiui “Spindėki Kalėdų žvaigždele…“.

 

RENGINIAI, SKIRTI VAIKŲ SAVIRAIŠKAI:

1. 2022-02 mėn. – Užgavėnių šventė “Kai blynai skaniausi, o muzika trankiausia”.

2. 2022-03 mėn. – vaidiname vieni kitiems (teatro dienai paminėti) “Mažieji teatro artistai”.

3. 2022-02 mėn. – renginys vasario 16-ąjai paminėti “Lietuva-Tėvyne mano”.

4. 2022-03 mėn. – Kovo – 11 dienos minėjimas priešmokyklinio ugdymo grupėse.

5. 2022-05 mėn. – šventinis renginys Motinos dienai paminėti “Aš laiminga(-as), kai šalia MAMA!”.

6. 2022-05 mėn. -atsisveikinimas su darželiu “Lik sveikas darželi!”.

7. 2022-06 mėn. – vaikų gynimo diena “Vaikystės aitvarai”.

8. 2022-06 mėn.- susipažinimo ir adaptacijos programa “Labas, GINTARĖLI”.

9. 2022-09 mėn. – Rugsėjo 1-osios šventė „Mokslo ir žinių diena“.

10. 2022-10 mėn.- Rudenėlio šventė „Eina Rudenėlis takučiu“.

 

TEMINĖS SAVAITĖS:

1. 2022-01 mėn. „Rask vaikeli, man sparnuočiui menką trupinėlį…“.

2. 2022 – 01 mėn. „Gintarėli, gintarėli, tu esi ne jūros smėly“.

3. 2022 – 01 mėn. „Mezgė  megztinį bobutė“.

4. 2022 – 01 mėn. „Eisim į miškelį, sutiksim daug žvėrelių…“.

5. 2022 – 02 mėn. „Raidžių ir skaičių šalyje“.

6. 2022 – 02 mėn. „Gimtinė mano, tu esi…“.

7. 2022 – 02 mėn. „Žiemos skrebučiai plyšta“.

8. 2022 – 02 mėn. „Šaltas, prausk, kad būčiau baltas“.

9. 2022 – 03 mėn. Prie upelio šaltinėlio prisiskyniau katinėlių“.

10. 2022 – 03 mėn. Skridom lėkėm iš pietų su pavasariu kartu…“.

11. 2022 – 03 mėn. „Pasakų skrynelę pravėrus…“.

12. 2022 – 03 mėn.  Apkabinkim Žemę“.

13. 2022 – 04 mėn. Kaip bitutės triūsiam, plušam…“

14. 2022 – 04 mėn. Margi margučiai“.

15. 2022 – 04 mėn. Pavasario laboratorijoje“.

16. 2022 – 04 mėn. „Aš knygutė nedidutė, bet dalykų daug žinau…“.

17. 2022 – 05 mėn. Žemės dienos minėjimas “Mano žemė – tai žydintis sodas“.

18. 2022 – 05 mėn. „Kokia graži, Tu šiandien Mama…“.

19. 2022 – 05 mėn. „Tėtis, aš, mama – didelė šeima“.

20. 2022 – 05 mėn. Sužydo, pražydo kalneliai kalnai“.

21. 2022 – 06 mėn. Mes esam – Šilutės vaikai“.

22. 2022 – 06 mėn. Vaikystės spindulėlis“.

23. 2022 – 06 mėn. „Vasarėle taip smagu, džiaugtis būryje draugų“.

24. 2022 – 06 mėn. Mane kviečia vasaros takelis“.

25 2022 – 09 mėn. „Sveikas mielas darželi, sveiki mano draugai..“.

26. 2022 – 09 mėn. „Saugau draugą ir save“.

27. 2022 – 09 mėn. „Eina Rudenėlis takučiu..“.

28. 2022 – 09 mėn. Augu sveikas, kaip ridikas“.

29. 2022 – 10 mėn. „Vaisių ir daržovių karalystėje“.

30. 2022 – 10 mėn. Vėlinių žvakutė“.

31. 2022 – 10 mėn. „Šypsena ir gera širdis atveria visas duris“.

32. 2022 – 10 mėn. „Vasarėlė išnokino gausią obuolių šeimyną…“.

33. 2022 – 11 mėn. „Gaminu, ragauju, vaišinu“.

34. 2022 – 11 mėn. „Žmonės klausia, kuo aš būsiu?“

35. 2022 – 11 mėn. „Žibinto švieselė – jauki ir šilta“.

36. 2022 – 11 mėn. „Skundžias lapkritis sušlapęs – kaip išdžiūti, jei saulė slepias?

37. 2022 – 12 mėn. „Sveika, balta žiemuže, su snaigių skarele“.

38. 2022 – 12 mėn. „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“. 

39. 2022 – 12 mėn. „Noriu būti geras visiems, nesipykti“.

40. 2022 – 12 mėn.  Su Kalėdų Seneliu, šokim trypkim mes kartu“.

 

ATVIROS VEIKLOS, VAKARONĖS TĖVELIAMS:

1. 2022 – 03 mėn. – popietė su ugdytinių tėveliais “Žemės prašymas” (“Bitučių” grupė, L. Vilkienė, V. Kaktienė, D. Čeliauskienė).

2. 2022-03 mėn. – atvira veikla “Takeliu į pasaką” (“Giliukų” grupė, D. Daugėlaitė, D. Aukštkalnienė, D. Čeliauskienė).

3. 2022-04 mėn. – popietė  “Keliaukim su OPA ir PA” (“Pelėdžiukų” grupė, V. Martišienė, V. Kaktienė).

4. 2022-04 mėn. – vakaronė su ugdytinių tėveliais “Išsikepsim pyragus – pavaišinsime visus” (“Smalsučių” grupė, A. Norkaitienė, L. Paičienė, D. Čeliauskienė)

5. 2022-04 mėn. – popietė tėveliams “Po saulutės delnu” (“Strazdanėlių” grupė, G. Židonienė, J. Lisauskienė, D. Čeliauskienė ).

6. 2022-04 mėn. – popietė su ugdytinių tėvais “Prasikalė, prasikalė išdykėlių išdykėlė…” (“Čiurčiurylų” grupė, V. Bendikaitė-Lidžiuvienė, L. Paičienė).

7. 2022-05 mėn. – atvira veikla ugdytinių tėveliams “Knygučių šalyje pabuvokime drauge…” (“Smalsučių” grupė, A. Norkaitienė, L. Paičienė).

8. 2022-05 mėn. – vakaronė su tėveliais “Pavasarinės gėlės” (“Paukščiukų” grupė, D. Rimkienė, J. Lisauskienė, D. Čeliauskienė).

9. 2022-09 mėn. – popietė “Vaisiai daržovės, mėgstu juos visus” (“Žirniukų” grupė, D. Jokšienė).

10. 2022-10 mėn. – popietė su tėvais “Mano batai buvo du” (“Pabaldžiukų” grupė, R. Juškevičienė).

11. 2022-10 mėn. – popietė “Rudenėlio išdaigos” (“Saulinukų” grupė, R. Šimkuvienė, J. Čiuvykinienė).

12. 2022-10 mėn. – atvira veikla ugdytinių tėveliams “Rudenėli, labas…” (“”Obuoliukų” grupė, I. Remėnienė)

 

GRUPIŲ BENDRUOMENIŲ PROJEKTAI 2022 METAIS:

1. „Švarus vaikas auga sveikas“ . “Pabaldžiukų” grupė.

2. „Aš tyrinėtojas“. “Boružiukų” grupė.

3. „Mus supanti aplinka“. Giliukų” grupė.

4. „Mažasis gamtininkas”. “Strazdanėlių” grupė.

5. „Aplink Šilutę pėsčiomis“(naujais takais). Visa bendruomenė.  “Čiurčiurylų” grupė.

6. „Ganau ganau raideles po spalvotas knygeles“. “Saulinukų” grupė.

7. „STEAM Visus metus“. “Paukščiukų” grupė.

8. “Mano knygelės dar plonos…mėlynos…, žalios…, geltonos…”. “Smalsučių” grupė.

9. „Vaikų kūryba“. “Bitučių” grupė.

10. „Tyrinėju, ieškau, atrandu, mokausi ir augu…“. “Pelėdžiukų” grupė.

11. “Skaičiai ir geometrinės formos keturiuose metų laikuose“ . “Obuoliukų” grupė.

12. „Mes kartu – šeima“. “Žirniukų” grupė.

 

Informacija atnaujinta 2022-01-04