“Smalsučių” grupėje kovo 13-20 dienomis buvo vykdoma grupės tėvelių ir jų vaikučių paroda “Velykinės margučių dirbtuvės”. Džiaugiamės tėvelių iniciatyva, kūrybiškumu ir spalvotais originaliais margučiais.

Mokytojos Alma Norkaitienė ir Lina Paičienė