Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais.
Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais pagrindinis tikslas –  siekti veiklos tobulinimo ir gerosios darbo patirties sklaidos, sudarant galimybę edukacinių, kultūrinių ryšių plėtotei.

Bendradarbiavimo partneriai – aktyvūs švenčių, įvairių renginių, projektų ir akcijų dalyviai. Įstaiga tampa vis labiau veikli, informatyvi kai veikiama ne tik jos teritorijoje, bet ir už jos ribų.

Mūsų socialiniai partneriai:

 1. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba;
 2. Šilutės kultūros ir pramogų centras;
 3. Šilutės Pamario mokykla;
 4. Šilutės Žibų pradinė mokykla;
 5. Šilutės lopšelis-darželis “Žibutė”;
 6. Šilutės lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”;
 7. Šilutės lopšelis-darželis “Pušelė”;
 8. Šilutės lopšelis-darželis “Raudonkepuraitė”;
 9. VšĮ “Klaipėdos valstybinė kolegija;
 10. Šilutės meno mokykla;
 11. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla;
 12. Klaipėdos Universiteto Tęstinių Studijų Institutas;
 13. Klaipėdos lopšelis-darželis “Žiogelis”;
 14. Šilutės r. F. Bajoraičio viešoji biblioteka ir kt.;