Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais.
Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais pagrindinis tikslas –  siekti veiklos tobulinimo ir gerosios darbo patirties sklaidos, sudarant galimybę edukacinių, kultūrinių ryšių plėtotei.

Bendradarbiavimo partneriai – aktyvūs švenčių, įvairių renginių, projektų ir akcijų dalyviai. Įstaiga tampa vis labiau veikli, informatyvi kai veikiama ne tik jos teritorijoje, bet ir už jos ribų.

 

Mūsų socialiniai partneriai:

 1. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba;
 2. Šilutės kultūros ir pramogų centras;
 3. Šilutės Pamario mokykla;
 4. Šilutės Žibų pradinė mokykla;
 5. Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“;
 6. Šilutės r. F. Bajoraičio viešoji biblioteka;
 7. Šilutės r. policijos komisariatas;
 8. Šilutės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
 9. Klaipėdos Universiteto Tęstinių Studijų Institutas;
 10. Klaipėdos lopšelis-darželis “Žiogelis”;
 11. Šilutės meno mokykla.