Personalas. Įstaigoje patvirtinti 46,70, iš jų 23,70 aptarnaujančio personalo etatai. 23,00 mokytojų etatai.

Direktorė turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir edukologijos mokslų magistro studijų diplomą. Pedagoginis darbo stažas – 7 metai ir 11 mėnesių, o vadybinis – 7 metai ir 3 mėnesiai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir švietimo vadybos bei edukologijos mokslų magistro studijų diplomą. Pedagoginis darbo stažas – 12 metų ir 1 mėnuo, vadybinis – 9 metai ir 11 mėnesių.

Pedagoginis personalas:

Įstaigoje dirba 20 mokytojų (3 priešmokyklinio ugdymo mokytojos; 1 meninio ugdymo mokytoja; 16 ikimokyklinio ugdymo mokytojų):

  • 11 – su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, (iš jų – 1 edukologijos mokslų magistrė).
  • 5 – mokytojos turi specialųjį pedagoginį išsilavinimą (įgytą iki 1995 m.).
  • 3 – turi aukštąjį, koleginį išsilavinimą.
  • 1 – aukštesnįjį.

Duomenys apie mokytojų kvalifikaciją:

  •  9 – mokytojai, turi metodininko kvalifikacinę kategoriją;
  •  5 – mokytojai turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
  •  6 – mokytojai, turintys mokytojo kvalifikaciją.

Mokytojų pedagoginis darbo stažas: 2 mokytojai turi iki 3 metų pedagoginio darbo stažo, 2 mokytojai turi  nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažo, 16 mokytojų turi – 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažo.

Socialinė pedagogė yra įgijusi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, magistro diplomą. Turi įgijusi eksperto kvalifikacinę kategoriją ir didelę darbo patirtį.

Logopedė yra įgijusi aukštąjį išsilavinimą.

Nepedagoginis personalas – vyr. buhalteris, ūkvedys, raštvedys, maisto organizatorius, auklėtojų padėjėjai, virėjai, pastatų ir įrengimų priežiūros darbininkas, teritorijos priežiūros darbininkas, valytojas, skalbėjas.

Šilutės-lopšelio-darželio-Gintarėlis-pedagoginių-darbuotojų-sąrašas

Šilutės-lopšelio-darželio-Gintarėlis-aptarnaujančio-personalo-sąrašas

 

Informacija atnaujinta 2022-09-12