Personalas. Įstaigoje patvirtinti 46,58, iš jų 24,50 aptarnaujančio personalo etatai. 22,08 mokytojų etatai.

Mokytojai:

Įstaigoje dirba 22 mokytojos :

  • 19 – su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, (iš jų – 3 edukologijos mokslų magistrai);
  • 3 – mokytojos turi specialųjį pedagoginį išsilavinimą (įgytą iki 1995 m.).

Duomenys apie mokytojų kvalifikaciją:

  • 9 – mokytojai (auklėtojai) metodininko kvalifikacinę kategoriją;
  • 4 – mokytojai – vyresniojo mokytojo (auklėtojo) kvalifikacinę kategoriją.
  • 6 – mokytojai (auklėtojai)-mokytojo (auklėtojo) kvalifikaciją.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir švietimo vadybos bei edukologijos mokslų magistro studijų diplomą. Pedagoginis darbo stažas – 9 metai, vadybinis – 7 metai.

Direktorė turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir edukologijos mokslų magistro studijų diplomą.

Mokytojų pedagoginis darbo stažas: 4 mokytojai neturi pedagoginio darbo stažo, 2 mokytojai turi virš 6 metų pedagoginio darbo stažo, 1 mokytojas turi virš 20 metų pedagoginio darbo stažą, 15 mokytojų turi – 25 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažo.

Nepedagoginis personalas – auklėtojų padėjėjos, virėjos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkai, teritorijos priežiūros darbininkas, pagalbiniai darbininkai, valytojos, skalbėja, sandėlininkė.