Menu Close

***Darbuotojai

Personalas.

Įstaigoje patvirtinti 48,18, iš jų:

24,18 – pedagoginių darbuotojų etatai;

20,68 – mokytojų etatai;

1,00 –  meninio ugdymo mokytojos etatas;

24,00 – nepedagoginio personalo etatai.

Direktorė turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir edukologijos mokslų magistro studijų diplomą. Pedagoginis darbo stažas – 36 metai, o vadybinis – 24 metai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui turi aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Pedagoginis darbo stažas – 17 metų, vadybinis – 1 metai.

 

Pedagoginis personalas:

Įstaigoje dirba 20,68 mokytojų, iš jų – 3 priešmokyklinio ugdymo mokytojos, 17,68 ikimokyklinio ugdymo mokytojų:

  • 12 – su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, iš jų – 1 edukologijos mokslų magistrės laipsnio, 6 – bakalauro laipsnio;
  • 4 – mokytojos turi specialųjį pedagoginį išsilavinimą (įgytą iki 1995 m.);
  • 3 – turi aukštąjį, koleginį išsilavinimą, iš jų – 2 profesinio bakalauro laipsnio;
  • 1 – aukštesnįjį.

 

Nepedagoginis personalas – vyr. buhalteris, ūkvedys, raštvedys, maitinimo organizatorius, auklėtojų padėjėjai, virėjai, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas, teritorijos priežiūros darbininkas, valytojas, skalbėjas.

Šilutės-lopšelio-darželio-Gintarėlis-pedagoginių-darbuotojų-sąrašas

Nepedagoginio personalo sąrašas

Pedagoginio personalo sąrašas

 

Informacija atnaujinta 2024-02-26