Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Vaiko teisių konvencija

Geros mokyklos koncepcija

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

V-93 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 ,,… (lrs.lt)

NŠA svetainėje

Korupcijos prevencijos įstatymas AR_2022-01-01

Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030

Informacija apie pagalbos teikimo galimybes nukentėjusiems asmenims