2017 m.

2017 m. I ketvirčio Forma – 2 / Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

2017 m. I ketvirčio Forma – 4 / Mokėtinos-gautinos sumos

2017 m. II ketvirčio Forma – 2 / Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

2017 m. II ketvirčio Forma – 4 / Mokėtinos-gautinos sumos

2017 m. III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys F-2; F-4

2017 m. IV ketvirčio F-2 Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

2017 m. IV ketvirčio F-4 Mokėtinos – gautinos sumos

2018 m.

2018 m. I ketvirčio Forma – 2 / Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

2018 m. I ketvirčio Forma – 4 Mokėtinos – gautinos sumos

2018 m. II ketvirčio Forma – 2/Forma – 4/Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 

2018 m. III ketvirčio Forma – 2/Forma – 4/Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

2018 m. IV ketvirčio Forma – 2/Forma – 4/Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

2019 metai

2019 m. I ketv. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas/ Forma – 2/ Forma – 4

2019 m. II ketv. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas/ Forma – 2/ Forma – 4

2019 m. III ketv. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas/ Forma-2/ Forma-4

2019 m. IV ketv. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas/ Forma-2/ Forma-4

2020 metai

2020 m. I ketv. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas/ Forma – 2/9 priedas

2020 m. II ketv. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas/ Forma – 2/9 priedas

2020 m. III ketv. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas/ Forma – 2/9 priedas

2020 m. IV ketv. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas/ Forma – 2/9 priedas

2021 metai

2021 m. I ketv. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas/ Forma – 2/9 priedas

2021 m. II ketv. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas/ Forma – 2/9 priedas

Informacija atnaujinta 2021-07-30