2016 m.

Aiškinamasis raštas su priedais/finansinės būklės/Veiklos rezultatų ir kt.ataskaitos už 2016 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas su priedais/Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ir kt.ataskaitos už 2016 m.II ketv.

Aiškinamasis raštas su priedais už 2016 m. III ketv.

Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ir kitos ataskaitos už 2016 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas su priedais už 2016 m.

Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ir kitos ataskaitos už 2016 metus

2017 m.

Aiškinamasis raštas su priedais/Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ataskaitos už 2017 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas su priedais/Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ataskaitos už 2017 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas su priedais/Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ataskaitos už 2017 m.III ketv

Aiškinamasis raštas su priedais/Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ataskaitos už 2017 m.IV ketv

2018 m.

Aiškinamasis raštas su priedais/Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ataskaitos už 2018 m. I ketv

Aiškinamasis raštas su priedais/Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ataskaitos už 2018 m. II ketv

Aiškinamasis raštas su priedais/Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ataskaitos už 2018 m. III ketv

Aiškinamasis raštas su priedais/Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ataskaitos už 2018 m. IV ketv.

2019 m.

Aiškinamasis raštas su priedais/Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ataskaitos už 2019 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas su priedais/Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ataskaitos už 2019 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas su priedais/Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ataskaitos už 2019 m. III ketv

Aiškinamasis raštas su priedais/Finansinės būklės/Veiklos rezultatų ataskaitos už 2019 m. IV ketv.