Įstaigos planavimo sistemą sudaro: strateginis planas trejiems metams, metinis įstaigos veiklos planas, operatyviniai veiklos planai, ugdymo programos. Įstaigos metinis veiklos planas svarstomas lopšelio-darželio pedagogų taryboje, aprobuojamas įstaigos taryboje ir tvirtinamas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.

Į įstaigos planavimą vis daugiau įtraukiama ne tik įstaigos bendruomenė, bet ir socialiniai partneriai, tėvai, plėtojamos informacijos perteikimo sistemos.

Šilutės lopšelio-darželio Gintarėlis veiklos planas 2021 metams

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” veiklos planas 2020 metams

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” veiklos planas 2019 metams

 

 

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės ataskaita už 2020 metus

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2019 m. Tėvų poreikių analizė ir pokyčių numatymas

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita – Platusis įstaigos auditas 2019 m.

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo veiklos planas 2019 metams

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo komandos ataskaita už 2018 metus

 

 

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” direktorės 2020-2022 m. strateginis planas

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” direktorės 2019-2021 m.  strateginis planas

Šilutės lopšelis-darželis “Gintarėlis” direktorės 2018-2020 m. strateginis planas

 

Šilutės lopšelio darželio Gintarėlis direktorės 2020 metų veiklos ataskaita

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” direktorės 2019 m. veiklos ataskaita

Šilutės lopšelio-darželio”Gintarėlis” direktorės 2018 m. veiklos ataskaita

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” direktorės 2017 m. veiklos ataskaita

 

Informacija atnaujinta 2021-03-08