Įstaigos planavimo sistemą sudaro: strateginis planas trejiems metams, metinis įstaigos veiklos planas, operatyviniai veiklos planai, ugdymo programos. Įstaigos metinis veiklos planas svarstomas lopšelio-darželio pedagogų taryboje, aprobuojamas įstaigos taryboje ir tvirtinamas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.

Į įstaigos planavimą vis daugiau įtraukiama ne tik įstaigos bendruomenė, bet ir socialiniai partneriai, tėvai, plėtojamos informacijos perteikimo sistemos.

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” veiklos planas 2020 metams

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” veiklos planas 2019 metams

 

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2019 m. Tėvų poreikių analizė ir pokyčių numatymas

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita – Platusis įstaigos auditas 2019 m.

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo veiklos planas 2019 metams

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo komandos ataskaita už 2018 metus

 

 

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” direktorės 2020-2022 m. strateginis planas

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” direktorės 2019-2021 m.  strateginis planas

Šilutės lopšelis-darželis “Gintarėlis” direktorės 2018-2020 m. strateginis planas

 

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” direktorės 2019 m. veiklos ataskaita

Šilutės lopšelio-darželio”Gintarėlis” direktorės 2018 m. veiklos ataskaita

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” direktorės 2017 m. veiklos ataskaita