Kiekviena grupė – atvira, savita, turinti savo originalų stilių ir grupės simbolį. Grupes puošia vaikų, tėvelių ir pedagogų darbai.

Mūsų įstaiga – katalikiškos krypties, todėl visose grupėse be įprastų edukacinių centrų yra vietos, kuriose vaikai gali susikaupti, gali pabūti vieni, susikaupti, atsipalaiduoti, nusiraminti. Įstaigoje vyksta tradiciniai religine tematika renginiai, kuriuose vaikai gieda giesmeles, dažnai kviečiamas klebonas, religinei dvasingai aplinkai sustiprinti.

Vaiko dienos ritmas grupėje: 

  7:30 – 8:30   –  vaikų priėmimas;
  8:30 – 9:00   –  pusryčiai;
  9:00 – 10:30 –  įvairi ugdomoji veikla grupėse;
10:30 – 12:00 –  žaidimai ir kita ugdomoji veikla lauke;
12:00 – 13:00 –  pietūs;
13:00 – 15:00 –  pietų miegas;
15:00 – 16:00 –  ugdomoji veikla grupėse;
16:00 – 16:20 – pavakariai;
16:20 – 18:00 – žaidimai grupėje arba lauke, ėjimas namo.

LOPŠELYJE-DARŽELYJE VEIKIA 10 GRUPIŲ: 

1. Ankstyvojo amžiaus (2–3 metų): 

  • „PAUKŠČIUKŲ“ grupė
  • “SMALSUČIŲ” grupė

2. II jaunesniojo amžiaus (3-4 metų): 

  • “ČIURČIURYLŲ” grupė
  • “PABALDŽIUKŲ” grupė

3. Viduriniojo amžiaus (4-5 metų): 

  • “BORUŽIUKŲ” grupė
  • “GILIUKŲ” grupė

4. Vyresniojo amžiaus (5-6 metų): 

  • “STRAZDANĖLIŲ” grupė
  • “SAULINUKŲ” grupė

5. Priešmokyklinio amžiaus grupės (5-7 metų):

  •  “BITUČIŲ” grupė
  • “PELĖDŽIUKŲ” grupė