Vienos dienos mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje:
* lopšelio grupė – 2,10 eur. (1,05 eur. – mokantiems už darželį 50%);
* darželio grupė – 2,27 eur. (1,14 eur. – mokantiems už darželį 50%).
Nelankant dienos pateisintos, jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl: 
* oro temperatūros, žemesnės negu minus 20°;
* vaiko ligos (pristačius pažymą iš gydytojo);
* tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;
* motinos nėštumo, gimdymo atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;
* vasaros (birželio-rugpjūčio mėnesiais).
Mokestis už vaiko maitinimą ir prekėms įsigyti tėvų prašymu mažinamas 50% nustatytos normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:
vaikas (vaikai) turi vieną iš tėvų;
šeima augina 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų (ir aukštosiose) mokyklose;
vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą;
vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
Jeigu du vaikai iš vienos šeimos lanko ikimokyklinę įstaigą, vienam iš jų mokestis mažinamas 50%.

Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami priimant vaiką į įstaigą arba bet kuriuo metu, atsiradus teisei į lengvatą.
Pažymos apie gaunamas pajamas pristatomos kasmet 4 kartus:
* iki rugsėjo 20 d. (už 06, 07, 08 mėnesius);
* iki gruodžio 20 d. (už 09, 10, 11 mėnesius);
* iki kovo 20 d. (už 12, 01, 02 mėnesius);
* iki birželio 20 d. (už 03, 04, 05 mėnesius).

Laiku nepateikus dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

 

MOKESČIO UŽ DARŽELĮ MOKĖJIMAS:
1. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už einamajį mėnesį (iki 25 dienos).

2. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nemokamas ilgiau kaip du mėnesius, švietimo įstaigos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, prieš tai raštu informavęs tėvus (globėjus).

3. Mokesčio skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.