SCAN_20231026_082009242 (1)Maitinimas I, II, III savaites

Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ vaikų maitinimo organizavimo tvarka

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS T1-693

Nemokamo maitinimo tvarka

Įsakymas dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSAKYMAS A1-9

Draudžiamos naudoti maisto produktų grupės, maisto produktų tiekėjų sąrašas 2023-07

Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmo-kyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas