Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas įgyvendinant įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą.

Lopšelyje-darželyje taip pat:

*** ikimokyklinio amžiaus vaikams, įvertintiems Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje (jei buvo priskirtas logopedas) bei priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų teikiama kvalifikuota logopedinė pagalba.

Logopedė:

 • išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų pobūdį;
 • įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos korekcijos priemones;
 • moko vaikus taisyklingai tarti, girdėti ir skirti garsus;
 • bendradarbiaudama su pedagogais, ugdytinių tėvais šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimams šalinti ir pan.

Logopedė Kristina Stonytė-Bidvienė dirba:

II  – 8.00-13.00; 14.00-17.00

V – 8.00-13.00; 14.00-17.00

*Dirba Šilutės rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė Jurgita Bertašiūtė.

I – 8.00-16.30

III – 13.30-16.30

IV – 8.00-16.30

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

Visuomenės sveikatos specialistės funkcijos:

 • renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę;
 • teikia informaciją įstaigos darbuotojams apie gydytojų rekomendacijas dėl vaiko sveikatos, maitinimo;
 • identifikuoja vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
 • teikia sveikatos žinias įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
 • dalyvauja įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją įstaigos vadovui;
 • dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą įstaigoje ir kt.

Jurgitos B. Ataskaita

Metinis sveikatos priežiūros planas 2021

2020 m. sveikatos priežiūros veiklos ataskaita

***Dirba nuo 2021 metų sausio 25 d. socialinė pedagogė Jolanta Židickienė.

Socialinio pedagogo konsultacijos – tai socialinė pedagoginė pagalba ir bendradarbiavimas su įstaigos administracija, kolegomis, vaikų tėvais (įtėviais, globėjais), pačiais ugdytiniais, kitais specialistais ir institucijomis.

Žmogus yra visuma. Jeigu vienoje iš savo gyvenimo sričių susiduriama su sunkumais, tai neišvengiamai įtakoja paties ugdytinio, šeimos, artimiausios aplinkos  gyvenimą. Būna, kai ir ugdytinių tėvams, ir kolegoms, ir patiems mūsų mažiausiems kartais yra reikalingas žvilgsnis iš šalies ir pagalba. Patiems tai padaryti gali būti sudėtinga, bet su socialinio pedagogo pagalba – daug lengviau.

Socialinis pedagogaspadeda tyrinėti ir pažinti visų, susijusių su vaiko gerove, poreikius, kartu ieškoti orientyrų vaiko vidinio pasaulio „žemėlapyje“, padeda giliau ir plačiau jį suprasti, atrasti jame stiprybės šaltinius ir atramos taškus.

Socialinė pedagoginė pagalba – tai pirmiausia bendradarbiavimas, ėjimas kartu užsibrėžto tikslo link. Todėl socialinio pedagogo pagalbos efektyvumą lemia ne tik socialinio pedagogo įgūdžiai ir profesinė kompetencija, bet ir klientų (ugdytinių, tėvų/įtėvių/globėjų, kolegų) aktyvus dalyvavimas bei įsitraukimas į bendrą veiklą.

Socialinis pedagogas yra žmogus, kuris gali padėti įveikti užklupus nesklandumams.

Galiu padėti:

kai ugdytiniams/vaikams kyla sunkumų bendraujant su draugais, artimais žmonėmis;

kai ugdytiniai/vaikai patiria patyčias (smurtą) arba patys tyčiojasi iš kitų (smurtauja);

jei ugdytiniai/vaikai elgiasi nepagarbiai su kitais vaikais ir/ar suaugusiais;

jei kyla ugdytinių/vaikų auklėjimo problemų ir tiesiog nežinote su kuo pasitarti.

            Aš išklausysiu, be išankstinio nusistatymo, neprimesdama savo nuomonės, išgirsiu ir pasistengsiu suprasti, kartu ieškosime sprendimo, o jei reikės, pasiūlysiu įvairius  pagalbos būdus.

Esate laukiami:

Pirmadieniais – 09. 00 – 12. 30 ir 16. 00 – 18. 00

Antradieniais –  07. 30 – 12. 30

Trečiadieniais – 07. 30 – 12. 30

Ketvirtadieniais – 09. 00 – 12. 30 ir 16. 00 – 17. 00

Penktadieniais – 09. 00 – 11. 30

Direktorės pavaduotojos ugdymui kabinete.

Darbo grafikas socialinio pedagogo

Tėveliams

Apie miega Apie rekima saukima Apie seima Apie vaiku auginima Apie vaiku pykti ir meile Emocinis ugdymas Kaip padeti vaikui kalbeti Kaip sumazinti pykti Tetis Lokys

Grupių mokytojoms 

 Apie ka noriu pasikalbėti  Del Coronos  Kaip padeti vaikui kalbeti Kaip sumazinti pykti Nusiraminimui Zaidimas ivardink tris dalykus

***nuo 2021-04-01 įstaigoje pradėjo dirbti mokytojo padėjėja. Pagalba teikiama spec. poreikių vaikams, kuriems yra reikalinga nuolatinė mokytojo padėjėjo pagalba.

Darbo laikas:

I-V  – 8.00 – 18.00 val.

Pietų pertrauka 13.00-15.00 val.

***veikia vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti bei koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą bei atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

***taip pat teikiamos vaikų sveikatingumo, vaikų teisių apsaugos, edukacinės, vaikų globos bei priežiūros, meninio ugdymo, kokybiško maitinimo, tėvų švietimo ir konsultavimo paslaugos.

 

Informacija atnaujinta 2021-04-06