NAUJIENOS

1 2 3 6

,,Smalsučių“ darbeliai-dėlionės

Pasivaikščiojimo po miškelį, parkelį metu stebėjome bei džiaugėmės rudenėlio besikeičiančiomis spalvomis, prisirinkome įvairios gamtinės medžiagos ( kaštonų, gilių, kankorėžių, įvairiaspalvių lapų) ir ant šviesos stalo kūrėme savo dėlionę. Vaikams ši veikla suteikė daug džiaugsmo, teigiamų emocijų. Tad, norime jomis pasidalinti ir su visais…

SUGŪŽĖJO PELĖDOS!…

          Rudenėjančiu takeliu į darželio kiemą sugūžėjo PELĖDOS!!! Puiki žinia laukiantiems ,,Rudenėlio šventės“, kuri šiemet pasitinka ne sodo ir daržo gėrybėmis, o rudenėjančiais lapais. Darželio bendruomenė gamino įspūdingus paukščius ir jais papuošė darželio kiemą. Šypsenos puošia ir vaikų, ir suaugusiųjų veidus. Ačiū visai bendruomenei už išradingumą, norą prisidėti puošiant darželio kiemą.

,,Bitučių” grupės ugdytinai dalyvauja respublikinėje parodoje ,,Sušildykime rudenį žibintų šviesoje”. 

  

                                                 

Minėdami saugaus eismo dieną, mes ,,Obuoliukų” grupės vaikučiai mokinomės saugaus eismo, saugaus perėjimo per gatvę degant ,,žaliai” šviesai šviesoforo, kalbėjomės apie pėsčiųjų perėją, bandėme su ,,mašinų modeliukais” važinėtis saugiai ant kilimėlių …

        

,,Smalsučių” grupės ugdytiniai, minėdami pasaulinę Šypsenos dieną įsijungė į akciją “Padovanokime gerą nuotaiką ir šypseną”, pasitelkdami savo fantazijas kūrė mini šypsenėles iš pasirinktos gamtinės medžiagos, iš konstruktorių. Mūsų devizas ,,Šypsena sušildo kiekvieną ir praskaidrina dieną”.

Šypsokimės ir būkime geros nuotaikos!!!

                       

,,Obuoliukų” grupės šypsenėle, kad ir mažyte – pradžiuginame kiekvieną… Tad ,,Šypsokimės!…”

 

Žaisdami žaidimus ugdomės mes visi ..Obuoliukų“ grupės vaikučiai. Tad keletą akimirkų iš mūsų ugdomosios veiklos apie obuoliukus, kurioje plovėme, pjaustėme, uostėme, ragavome, lipdėme, aplikavome, darėme laivelius, stebėjome, kaip jie plūduriuoja, plaukia, neskęsta… O kaip viskas įdomu!…

  

  

   

   

,,Pojūčių įvairovė”

Penktadienį, rugsėjo 24 d. vyko atradimų, tyrinėjimų veikla ,,Pojūčių įvairovė” ,,Smalsučiai” tyrinėjo lytėjimo, regos ir skonio pojūčiais įvairius vaisius. Dirbo visis susikaupę, pjaustė vaisius- lavinome pirštelius. Gaminome vaisių salotas (iš obuolių, kriaušių, bananų, vynuogių, persikų), gardinome natūraliu jogurtu, ragavome, skanavome. Salotas pagaminti pavyko, nes tiek daug meilės ir energijos mažieji įdėjo jas gamindami.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Alma Norkaitienė

    

    

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:

  • gamtos mokslus ;
  • inžineriją;
  • technologijas;
  • matematiką ir menus.

Šilutės lopšelis-darželis “Gintarėlis” jungiasi į tarptautinį tinklą STEAM (iš anglų kalbos – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika), siekia  populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką bei gauti pradedančiosios mokyklos STEAM ženklelį.

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja nuotolinę paskaitą su Dr. Artūru Sujeta temomis „Pagrindiniai sveikos mitybos principai; ir „Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas, daržovių vartojimo skatinimas“.
Kviečiame dalyvauti visus norinčius įstaigos darbuotojus bei vaikų tėvus/globėjus.

Registruotis galite užpildę registracijos formą.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFTKDwR9YSxiOiNKHqbRMzhbgiiRETgNFbhpCom
UEvpE5_aQ/viewform?usp=sf_link.

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ nuoširdžiai dėkoja internetiniam knygynui https://patogupirkti.lt už gražią iniciatyvą ir padovanotas darželiui knygas „Pažink ir rašyk raides“, „Steam eksperimentai“, „Tele bim-bam pasakos“, kurias noriai skaitys ir naudos mūsų ugdymo įstaigos mažieji.

 

Visos bendruomenės vardu,

Direktorė Irena Ivanauskienė

2021-04-20

Lietuva – tu paukštė sparnuota,

Tu – nevystanti laisvės gėlė.

Aš džiaugiuos, kad likimo man duota

Šitą žemę brangint ir mylėt!

                               (K. Ivinskis)

Vasario 16-oji – išskirtinė data Lietuvos valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį.

Artėjančios Vasario 16-osios proga, Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos Asta Justienė, Vitalija Martišienė, Loreta Vilkienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Jonušienė, bendradarbiaudamos su Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyba organizavo virtualią respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą „TU PATI GRAŽIAUSIA, MANO LIETUVA!“.

Organizuojant šią parodą buvo siekta skatinti vaikų meninę raišką, kūrybinę iniciatyvą, ugdyti pilietiškumą, meninius gebėjimus bei originalumą kuriant, plėtoti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. Sulaukėme ne tik gražių ir originalių darbelių iš socialinių partnerių, bet ir išskirtinių, atliktų įvairiomis meninės raiškos priemonėmis iš įvairių respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų su nuostabiais palinkėjimais Lietuvai.

Kviečiame pasigrožėti virtualia kūrybinių darbelių-atviručių paroda Lietuvai „Tu pati gražiausia, mano Lietuva!“.

Dėkojame visiems už aktyvų dalyvavimą!

Informaciją pateikė Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Jonušienė

2021-02-10

DĖMESIO!!!

             Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ESVO vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2543 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” 1.2. ir 2 punktai:

1.2. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

2. Įpareigoti visus vyresnius nei 6 metų asmenis ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

              Vyriausybės posėdyje nuspręsta, kad pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas ugdomiems vaikams, vyresniems nei 6 metai, ugdymo proceso metu neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių. (Informacija atnaujinta 2020 m. lapkričio 11 d.)

 Dėl atnaujinto karantino 2020-11-06

TĖVELIŲ DĖMESIUI!!!

ATSIŽVELGIANT Į SITUACIJĄ DĖL PADIDĖJUSIO SERGAMUMO COVID-19 NUO LAPKRIČIO 13 DIENOS ĮSTAIGOJE KEIČIAME TVARKĄ.

VISŲ GRUPIŲ TĖVELIAI, SUSISKAMBINĘ SU GRUPĖS MOKYTOJA, VAIKUČIUS ATIDUODA IR PASIIMA PRIE LAUKO DURŲ.

Dėl mūsų visų saugumo, maloniai prašome laikytis padidinto saugumo!!!!

                          

Direktorė

                             2020-11-03

Laimėtas projektas „Visiems kartu sportuoti gera ir smagu“ (vykdytojas Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis), gautas finansavimas 15501,00 euras.

Švietimo mainų paramos fondo lėšomis remiama veiklos sritis – sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas.

Projekto tikslas – puoselėti ugdytinių sveikatingumą, sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, stiprinant mokinių fizinę ir dvasinę sveikatą, ugdant teigiamą požiūrį į sveikatą kaip vertybę, atsparumą neigiamiems gyvenimo reiškiniams ir sugebėjimą pasipriešinti neigiamai aplinkos įtakai, formuojant vertybines nuostatas ir sveiko gyvenimo įgūdžius.

Projekto uždaviniai: įrengti naują krepšinio (futbolo) aikštelę mokykloje-darželyje; stiprinti mokyklos-darželio bendruomenės ryšius su socialiniais partneriais (Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Šilutės lopšeliu-darželiu „Gintarėlis“), ieškant naujų komunikavimo formų bei gerųjų patirčių; paįvarinti ugdymo procesą, organizuojant įvairias sportines veiklas, skatinančias aktyvumą, judrumą, sportiškumą; įtraukti naują neformaliojo švietimo veiklą, populiarinant krepšinio sporto šaką.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2021 metų gegužės 31 d.

 

NEMOKAMAS MAITINIMAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKAMS NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D.

  • visi mokiniai, kurie nuo š.m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, turi teisę į nemokamus pietus mokykloje, nevertinant pajamų.
  • nuo liepos 1 d., kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui, reikia užpildyti tik Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvai jau nuo liepos 1 d. gali kreiptis  į savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyrių arba į savo gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantį socialinio darbo organizatorių dėl nemokamo maitinimo.

Kita informacija nuorodoje:

dėl nemokamo maitinimo

1 2 3 6