NAUJIENOS

1 2 3 5

Šilutės lopšelis – darželis „Gintarėlis“ skelbia atranką Socialinio pedagogo pareigoms užimti:

Nuo 2020-10-01 d. įstaigai reikalingas socialinis pedagogas  darbui  (individualus darbas) su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.

Darbo krūvis – 1 etatas, 36 val./ sav.

Darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija;
 • arba socialinės pedagogikos kvalifikacinis laipsnis (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikacija;

arba socialinės pedagogikos studijų programa aukštojoje mokykloje ir įgyta pedagogo kvalifikacija;

 • geri bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžiai, atsakingumas ir pareigingumas;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikais;
 • gebėjimas dirbti IKT.

Darbo užmokestis mokamas pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 5,89 iki 7,48, t.y. nuo 1036,64 eurų iki 1316,48 eurų, neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo turimo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Atrankai pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Buvusių darboviečių rekomendacijas (jeigu turite darbo patirties).

Pretendentų atranka vyks 2020 m.rugsėjo 30 d. 10.00 val.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami nuo 2020 m. rugsėjo 17 d. iki 2020 m.rugsėjo 29 d.  raštvedės kabinete adresu: Kęstučio g.14, Šilutė, pristatant tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu silute.gintarelis@gmail.com

Dokumentų orginalus pateikti tiesiogiai teikiant dokumentus arba atvykstant pokalbiui – atrankos dieną.

Iškilus neaiškumams informacija teikiama telefonu: 8 441 62268

Informacija apie atranką skelbiama Lietuvos užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje adresu:

www.ldb.lt

Laimėtas projektas „Visiems kartu sportuoti gera ir smagu“ (vykdytojas Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis), gautas finansavimas 15501,00 euras.

Švietimo mainų paramos fondo lėšomis remiama veiklos sritis – sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas.

Projekto tikslas – puoselėti ugdytinių sveikatingumą, sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, stiprinant mokinių fizinę ir dvasinę sveikatą, ugdant teigiamą požiūrį į sveikatą kaip vertybę, atsparumą neigiamiems gyvenimo reiškiniams ir sugebėjimą pasipriešinti neigiamai aplinkos įtakai, formuojant vertybines nuostatas ir sveiko gyvenimo įgūdžius.

Projekto uždaviniai: įrengti naują krepšinio (futbolo) aikštelę mokykloje-darželyje; stiprinti mokyklos-darželio bendruomenės ryšius su socialiniais partneriais (Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Šilutės lopšeliu-darželiu „Gintarėlis“), ieškant naujų komunikavimo formų bei gerųjų patirčių; paįvarinti ugdymo procesą, organizuojant įvairias sportines veiklas, skatinančias aktyvumą, judrumą, sportiškumą; įtraukti naują neformaliojo švietimo veiklą, populiarinant krepšinio sporto šaką.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2021 metų gegužės 31 d.

 

NEMOKAMAS MAITINIMAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKAMS NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D.

 • visi mokiniai, kurie nuo š.m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, turi teisę į nemokamus pietus mokykloje, nevertinant pajamų.
 • nuo liepos 1 d., kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui, reikia užpildyti tik Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvai jau nuo liepos 1 d. gali kreiptis  į savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyrių arba į savo gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantį socialinio darbo organizatorių dėl nemokamo maitinimo.

Kita informacija nuorodoje:

dėl nemokamo maitinimo

Nuo rugsėjo 1 dienos maloniai laukiame visų grįžtančių ir naujai priimtų vaikučių į mūsų darželį. 

Informuojame, kad lopšelis-darželis “Gintarėlis” dirba nuo 07.30 iki 18.00 val.

Rugsėjo 1 dieną visų vaikučių laukiame grupėse iki 8.30 val.  Ant korpusų durų bus nuorodos, kur kokia grupė yra, vaikų sąrašai.

Asmenys, atlydintys vaikus į  lopšelį-darželį, privalo:
1. dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
2. laikytis asmens higienos (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, įėjus į lopšelio-darželio pastatą dezinfekuoti rankas).

 

Kita informacija:

 1. Rugsėjo 1 d. į darželį vaikai atvedami patikrinus vaiko sveikatą (kreiptis į vaiko gydytoją). Nepamirškite susitvarkyti vaiko sveikatos paso!
 2. Dėl papildomų rūbelių, priemonių, sutarčių pasirašymo ir kitos informacijos informuos Jūsų grupės mokytojos.

Atvesdami vaikus į lopšelį-darželį tėveliai įsipareigoja:

 1. Laiku mokėti nustatyto dydžio mokestį už vaikų išlaikymą įstaigoje;
 2. Užtikrinti vaikų punktualų ir reguliarų įstaigos lankymą. Vaikus į įstaigą atvesti iki 8.30 val. Vaikams susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint atvesti vaiko į ugdymo įstaigą, apie tai iki 8.30 val. būtina pranešti grupės mokytojoms;
 3. Į darželį vaikus atveda ir iš jo pasiima tik tėvai (globėjai) arba kiti įgalioti pilnamečiai asmenys, turintys tėvų (globėjų) prašymą/leidimą;
 4. Vaikus į įstaigą atvesti sveikus, švarius, tvarkingai aprengtus;
 5. Nenešti į grupes vaistų, saldumynų su kremu ar šokoladu, gėrimų su dažikliais, konservantais, saldikliais, bulvių traškučių ir pan.

Nenumaldomai atėjo diena, kai „Bitučių“, „Pelėdžiukų“  ir „Giliukų“  grupių priešmokyklinukai turi atsisveikinti su darželiu. Gegužės 29 d. vaikučiai su tėveliais, darželio darbuotojai, svečiai rinkosi į išleistuvių šventę. Šventiškai pasipuošę mažieji  dainavo, šoko, deklamavo eilėraštukus, o dar ir aplankė visų geriausias draugas – Karlsonas.

Šilutei – 509

Mūsų miesto gimtadienis. Tačiau šiais metais jis kitoks: be eisenos, mugės, koncertų…

Šią savaitę daug keliavome, aplankėme įvairias miesto vietas. Džiaugiamės kaip keičiasi ir gražėja mūsų gimtasis miestas. Keliaudami po Šilutę grožėjomės supančia aplinka, plėtėmė žiniais apie miestą, jo istoriją, gamtą, architektūrą. Didelį įspūdį ugdytiniam paliko originalūs miesto sekretai, gražiai sutvarkyti skverai.

Deja, miesto šventės, šiemet nebus. Bet mes vis tiek nusprendėme paminėti Šilutės gimtadienį. O koks gimtadienis be torto?

„Čiurčiurylų“ grupės vaikai kartu su savo mokytoja Virginija Bendikaite- Lidžiuviene pagamino didžiulį tortą, o jį papuošti pakvietė viso darželio vaikus. Tortas net 12 aukštų, kiekvienas aukštas savito skonio: medaus, jogurto, citrinos, šokolado ir kt. Torto viršų puošia skaičiai 509 ir ugdytinių rankomis pagamintos braškės.

Gerų įspūdžių peržiūrint nuotraukas…

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

 

Turime informacijos, kad daug tėvelių, artimųjų šiuo metu grįžta iš užsienio. Pagal įstatymą, jie privalo saviizoliuotis. Jei yra pažeidžiamas įstatymas ir Jūsų vaikas, ar Jūs patys turite kontaktą su iš užsienio grįžusiu artimu asmeniu, prašome informuoti grupės mokytojas.

Vaiką vesti į darželį GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA!

 

Direktorė

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla

Prašymai ir dokumentai į pirmas klases priimami

gegužės 18 – birželio 10 (darbo) dienomis,

8.00 – 13.00 val.

mokykloje, I aukšto fojė.

Atvykstant į mokyklą būtina laikytis karantino saugos reikalavimų: dėvėti apsaugines kaukes, laikytis ne mažesnio nei 2 m. atstumo. Į mokyklos patalpas vienu metu gali įeiti 4 asmenys.

Priėmimo metu tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą (pildomas vietoje);
 • Gimimo liudijimo kopiją.

 

Dėl priėmimo į kitas (2-4, 6-10) klases kreiptis nuo birželio 15 d.

 

Mokyklos administracija

 

1 2 3 5