NAUJIENOS

1 2 3 6

Priėmimas į Šilutės Žibų pradinę mokyklą

Gerbiami tėveliai, informuojame, kad:

  • Nuo 2021 m. gegužės 10 d. 9.00 val. iki 2021 m. gegužės 31 d. galima teikti prašymus dėl vaikų priėmimo mokytis į 1 klasę.
  • Dėl šalyje paskelbto karantino prašymų priėmimas į 1 klasę vyks nuotoliniu būdu.

Išsami informacija apie priėmimą į 1 klasę pateikta mokyklos internetinėje svetainėje www.zibai.eu

                                                                                                                 Mokyklos administracija

 

 

Dėl mokinių priėmimo į mokyklas 2021-2022 mokslo metams
Informuojame, kad nuo 2021 m. gegužės 10 d. 9 val. iki gegužės 31 d. 24 val.
prasideda priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklų pirmąsias, penktąsias, devintąsias (pirmąsias
gimnazijos) ir vienuoliktąsias (trečiąsias gimnazijos) klases. Nustatytos formos prašymai dėl
priėmimo teikiami mokyklos direktoriui iki gegužės 31 d. Užpildytą prašymo formą tėvai (globėjai)
siunčia elektroniniu paštu į mokyklos sukurtą mokinių priėmimui skirtą elektroninio pašto dėžutę.
Išsamesnė informacija pateikta Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt.

Švietimo ir kultūros skyriaus informacija

Priėmimo į BUM tvarkos aprašas (aktuali redakcija).docx

Prašymas priimti į BUM T1-665p (1)

Prašymas priimti į JSMC T1-665p (2)

PRIĖMIMAS elektroniniai pašto adresai (1)

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:

  • gamtos mokslus ;
  • inžineriją;
  • technologijas;
  • matematiką ir menus.

Šilutės lopšelis-darželis “Gintarėlis” jungiasi į tarptautinį tinklą STEAM (iš anglų kalbos – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika), siekia  populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką bei gauti pradedančiosios mokyklos STEAM ženklelį.

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja nuotolinę paskaitą su Dr. Artūru Sujeta temomis „Pagrindiniai sveikos mitybos principai; ir „Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas, daržovių vartojimo skatinimas“.
Kviečiame dalyvauti visus norinčius įstaigos darbuotojus bei vaikų tėvus/globėjus.

Registruotis galite užpildę registracijos formą.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFTKDwR9YSxiOiNKHqbRMzhbgiiRETgNFbhpCom
UEvpE5_aQ/viewform?usp=sf_link.

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ nuoširdžiai dėkoja internetiniam knygynui https://patogupirkti.lt už gražią iniciatyvą ir padovanotas darželiui knygas „Pažink ir rašyk raides“, „Steam eksperimentai“, „Tele bim-bam pasakos“, kurias noriai skaitys ir naudos mūsų ugdymo įstaigos mažieji.

 

Visos bendruomenės vardu,

Direktorė Irena Ivanauskienė

2021-04-20

Lietuva – tu paukštė sparnuota,

Tu – nevystanti laisvės gėlė.

Aš džiaugiuos, kad likimo man duota

Šitą žemę brangint ir mylėt!

                               (K. Ivinskis)

Vasario 16-oji – išskirtinė data Lietuvos valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį.

Artėjančios Vasario 16-osios proga, Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos Asta Justienė, Vitalija Martišienė, Loreta Vilkienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Jonušienė, bendradarbiaudamos su Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyba organizavo virtualią respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą „TU PATI GRAŽIAUSIA, MANO LIETUVA!“.

Organizuojant šią parodą buvo siekta skatinti vaikų meninę raišką, kūrybinę iniciatyvą, ugdyti pilietiškumą, meninius gebėjimus bei originalumą kuriant, plėtoti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. Sulaukėme ne tik gražių ir originalių darbelių iš socialinių partnerių, bet ir išskirtinių, atliktų įvairiomis meninės raiškos priemonėmis iš įvairių respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų su nuostabiais palinkėjimais Lietuvai.

Kviečiame pasigrožėti virtualia kūrybinių darbelių-atviručių paroda Lietuvai „Tu pati gražiausia, mano Lietuva!“.

Dėkojame visiems už aktyvų dalyvavimą!

Informaciją pateikė Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Jonušienė

2021-02-10

DĖMESIO!!!

             Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ESVO vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2543 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” 1.2. ir 2 punktai:

1.2. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

2. Įpareigoti visus vyresnius nei 6 metų asmenis ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

              Vyriausybės posėdyje nuspręsta, kad pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas ugdomiems vaikams, vyresniems nei 6 metai, ugdymo proceso metu neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių. (Informacija atnaujinta 2020 m. lapkričio 11 d.)

 Dėl atnaujinto karantino 2020-11-06

TĖVELIŲ DĖMESIUI!!!

ATSIŽVELGIANT Į SITUACIJĄ DĖL PADIDĖJUSIO SERGAMUMO COVID-19 NUO LAPKRIČIO 13 DIENOS ĮSTAIGOJE KEIČIAME TVARKĄ.

VISŲ GRUPIŲ TĖVELIAI, SUSISKAMBINĘ SU GRUPĖS MOKYTOJA, VAIKUČIUS ATIDUODA IR PASIIMA PRIE LAUKO DURŲ.

Dėl mūsų visų saugumo, maloniai prašome laikytis padidinto saugumo!!!!

                          

Direktorė

                             2020-11-03

1 2 3 6