Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 31 d.

Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ VAIKAI PRIIMAMI:

1. Užpildžius specialios formos prašymą Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriuje, kur vaikai yra nukreipiami į darželius;

2. Pateikus vaiko gimimo liudijimo kopiją;

3. Pateikus vaiko sveikatos pasą arba asmens sveikatos tikrinimo kortelę (gydytojo pažymą).

4. Pradėjus lankyti darželį, yra pasirašoma dvišalė ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo sutartis tarp tėvų (globėjų) ir įstaigos.

♦ Naujiems mokslo metams grupės komplektuojamos gegužės paskutiniąją savaitę ir, atsižvelgus į grupių užpildomumą, papildomas priėmimas gali būti organizuojamas rugpjūčio paskutinę savaitę.
♦  Užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, vaikų grupės formuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų.
♦ Vaiko priėmimas ugdytis įforminamas dvišale vieno iš tėvų (globėjų/rūpintojų) ir švietimo įstaigos mokymo (ugdymo) sutartimi.
♦Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams/rūpintojams) prašymą.
♦  Vaikų lankomumas registruojamas ,,Mūsų darželis” elektroniniame dienyne iki 8.30 val.

Atvesdami vaiką į lopšelį-darželį tėveliai įsipareigoja: 
1. Laiku mokėti nustatyto dydžio mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje;
2. Užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų įstaigos lankymą. Vaiką į įstaigą atvesti iki 8.30 val;
3. Į darželį vaiką atveda ir iš jo pasiima tik tėvai (globėjai) arba kiti įgalioti pilnamečiai asmenys, turintys tėvų (globėjų) prašymą/leidimą;
4. Vaikui susirgus ar dėl kitų priežasčių neatvykstant į įstaigą, apie tai iki 8.30 val. pranešti grupės auklėtojai;
5. Vaiką į įstaigą atvesti sveiką, švarų, tvarkingai aprengtą;
6. Nenešti į įstaigą vaistų, saldumynų su kremu ar šokoladu, gėrimų su dažikliais, konservantais, saldikliais, bulvių traškučių ir pan.

Daugiau informacijos apie priėmimo tvarką galite rasti:

DĖL-CENTRALIZUOTO-VAIKŲ-PRIĖMIMO-Į-ŠILUTĖS-RAJONO-SAVIVALDYBĖS-ŠVIETIMO-ĮSTAIGAS-ĮGYVENDINANČIAS-IKIMOKYKLINIO-IR-PRIEŠMOKYKLINIO-UGDYMO-PROGR

Informacijos apie Šilutės lopšelio-darželio ugdymo dienų lankomumo apskaitą galite rasti tvarkoje:

Šilutės lopšelio-darželio Gintarėlis lankomumo apskaitos tvarka

 

Informacija atnaujinta 2021-01-04