Šilutės miesto pietvakariniame mikrorajone, kartais dar vadinamu Lakštingalų rajonu, Kęstučio g., 1986 metais buvo pastatytas 12 grupių lopšelis-darželis, kuris buvo pavadintas Lietuvos aukso vardu – Gintarėlis. Tuo metu veikė 4 lopšelio grupės ir 8 darželio grupės.

1993 m. liepos 1 d. lopšelis-darželis buvo reorganizuotas į darželį-mokyklą, kuriame tuo metu veikė 1 lopšelio grupė, 7 darželio grupės, tame tarpe dvi mišrios grupės ir septynios pradžios mokyklos klasės: dvi pirmos, dvi antros, viena trečia ir dvi ketvirtos.  Buvo nuspręsta dirbti remiantis lietuvių tautos katalikiškomis tradicijomis, tad nuo 1993 m. liepos 1 d. lopšelis-darželis „Gintarėlis“ tapo katalikiškosios pakraipos darželiu-mokykla. O 2003 m. darželis-mokykla vėl buvo reorganizuotas į lopšelį-darželį.

Šiuo metu Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ yra jauniausia ir naujausia ikimokyklinė įstaiga tarp visų Šilutės miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigųkuriame dirba aukštos kvalifikacijos ir didelę darbo patirtį turintys specialistai.

 

Informacija atnaujinta 2022-09-01