STEAM

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:

  • gamtos mokslus ;
  • inžineriją;
  • technologijas;
  • matematiką ir menus.

Šilutės lopšelis-darželis “Gintarėlis” jungiasi į tarptautinį tinklą STEAM (iš anglų kalbos – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika), siekia  populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką bei gauti pradedančiosios mokyklos STEAM ženklelį.

Santrauka Vaikai susipažino su pavasarinėmis gėlėmis: plukėmis, vištapienėmis, rūteniais. Bandėme surasti skirtumus ir panašumus tarp šių gėlių. Mokinomės būti draugiškais mus supančiai aplinkai.
Aprašymas Natūralioje, netoli darželio esančioje aplinkoje – miške, vaikai turėjo galimybę pamatyti, apžiūrėti, pauostyti pirmąsias pavasario gėles. Suplanuotam skirtukų darymui ir eksperimentams kelias gėlytes nusiskynėme. Grupėje su šias gėles pamerkėme į vandenį su dažais ir stebėjome ar gėlių žiedlapiai pakeis savo spalvą. Naudodami aplikacijos metodą, patys susikūrėme 2D vaizdo matytas gėles. Iš konstruktorių dėliojome gėlių žiedus. Sukūrėme ir erdvines gėles, kurias „pamerkėme“ į pačių sukurtus laistytuvus. Prieš kurdami skirtukus palyginome gėlyčių aukščius, suskaičiavome lapelių, žiedlapių kiekį. Kad ugdytiniai dar geriau susipažintų su šiomis gėlėmis pasinaudojome multimedija, pažiūrėjome pažintinių filmukų apie jas, o tuo pačiu nepamiršome ir gamtosaugos.
Motyvacija ir tikslai Supažindinti su pirmosiomis pavasario gėlėmis (plukėmis, vištapienėmis, rūteniais) mus supančioje artimoje aplinkoje (miške).

Bandyti išmokti gėlių pavadinimus, jų sandarą, augimo ypatumus, kokių sąlygų tam reikia (saulė, vanduo, deguonis, žemė).

Prisiminti skaičius, išmokti lyginti daiktus tarpusavyje.

Pakartoti gamtosaugos taisykles.

Įgyta patirtis Vaikams gerai sekėsi įsiminti gėlių pavadinimus (žaidžiant žaidimą „Atskirk kokia gėlė“). Formavosi gebėjimas lyginti daiktų aukštį, formą, spalvą, kiekį. Ugdytiniai tobulino savo bendradarbiavimo įgūdžius grupelėse konstruodami gėles, atlikdami eksperimentus.
Papildoma informacija Iš internetinių puslapių sužinojome, kad 2 rūtenių rūšys yra įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Taip pat sužinojome, kad vištapienė yra daugiametė svogūninė žolė, plukė – šakniastiebis augalas, o rūtenis – stiebagumbis.

Tyrinėdami ir ieškodami informacijos įvairiuose leidiniuose (žurnale „Lututė“, „Vaikų enciklopedijoje“) , žiūrėdami filmukus, kūrybiškai veikdami vaikai susipažino su bitėmis, jų gyvenimo būdu, nauda. Stebėdami bites gyvojoje gamtoje vaikai diskutavo, aiškinosi apie bičių gyvenimo būdą. Ugdytiniai sužinojo naujų žodžių, tokių, kaip geluonis, avilys, bičiulis; lavino kalbą „zyzdami“. Atlikdami įvairias užduotis vaikai skaičiavo, lygino kurios bitės mažesnės, didesnės, matavo. Savo kūrybiniams darbeliams vaikai panaudojo antrines žaliavas: kiaušinių dėklą, tualetinio popieriaus ritinėlius, saldainių popierius.

Motyvacija ir tikslai:  Supažindinti vaikus su bitėmis bei jų gyvenimo būdu, integruojant STEAM ir patirtinę veiklą; diegti ekologinius pradmenis, ugdyti vaikų gebėjimą veikti gamtoje, bendradarbiauti su suaugusiais ir bendraamžiais, lavinti vaikų kūrybiškumą, kalbines, socialines-emocines galias, tobulinti matematinius įgūdžius, žadinti vaikuose norą pažinti gamtą ir ją tausoti.

Išmoktos pamokos: patobulėjo vaikų matematiniai, konstravimo, tyrinėjimo įgūdžiai. Ugdytiniai įgijo problemų sprendimo įgūdžių. Vaikai pajautė žmogaus ryšį su gamta.

Informaciją pateikė vyr. mokytoja Lina Paičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Jonušienė

2021-04-29

DĖKOJAME!

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ nuoširdžiai dėkoja internetiniam knygynui https://patogupirkti.lt už gražią iniciatyvą ir padovanotas darželiui knygas „Pažink ir rašyk raides“, „Steam eksperimentai“, „Tele bim-bam pasakos“, kurias noriai skaitys ir naudos mūsų ugdymo įstaigos mažieji.

Visos bendruomenės vardu,

Direktorė Irena Ivanauskienė

2021-04-20

“Pabaldžiukų” grupės ugdytiniai su mokytoja R. Juškevičienė įsijungė ir dalyvauja STEAM kūrybinių darbų parodoje “STEAM vėjo varpeliai”. Parodą organizuoja Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“.

Parodos tikslas: ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninius gebėjimus, išradingai ir savitai kuriant vėjo varpelius, pasirenkant įprastas ir netradicines priemones.

 

Šiuolaikiniai vaikai – drąsūs, aktyvūs, kūrybiški ir imlūs naujovėms. Taikant STEAM metodą jie skatinami eksperimentuoti, pasitelkti vaizduotę, mąstyti, samprotauti, spręsti iškilusias problemas. Veikdami vaikai mokosi suprasti juos supančią aplinką, suvokia poreikį gyventi ekologiškai švarioje aplinkoje, pasitelkiant kalbą, vaizdus, simbolius ir kitas kūrybines priemones. Eko projektą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“. 

Projekto tikslas – taikant STEAM metodą, formuoti ugdytinių ekologinę sąmonę, atsakomybę už gamtos likimą bei nuostatą veikti gamtos labui

Projekto uždaviniai:

***Su vaikais organizuoti STEAM veiklas, kuriose, panaudojant antrines žaliavas (plastikinius butelius, pieno, sulčių pakuotes, saldainių popieriukus ir kt.), kurti įvairius statinius.

***Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų, dalintis gerąja patirtimi STEAM ugdymo srityje.

Temai pristatyti „Išmanieji statiniai“ buvo suorganizuota išvyka  į Šilutės miestą. Jos metu vaikai stebėjo pastatų įvairovę ( paštą, gaisrinę, ligoninę, savivaldybę, mokyklas, darželius ,banką, bažnyčią ir kt).  Pagilino saugaus elgesio gatvėje taisykles. Pakartojo sąvokas: pėsčiųjų perėja, šviesoforas, važiuojamoji dalis (kelias), dviračių takas, pėstysis, transporto priemonės. Stebėdami ir tyrinėdami savo artimiausią aplinką, atkreipdami dėmesį į statinius, kuriuos mato pro darželio langą, pasakodami apie savo gyvenamojo namo išorę, aptardami, kuo skiriasi individualus gyvenamasis namas nuo daugiabučio, kokie pagrindiniai elementai sudaro pastato  konstrukciją,

kūrybiškai panaudojo  antrines žaliavas (plastikinius butelius, pieno ir sulčių pakuotės, kiaušinių dėklus, saldainių popieriukus ir kt.), kuriant ir konstruojant įvairius statinius. Ši veikla peraugo į projektą. Iš pagamintų statinių vaikai suprojektavo miesto maketą.

Motyvacija ir tikslai: skatinti vaikų pažintinę raidą, tikrovės reiškinių pažinimą, techninį ir inžinerinį mąstymą, sudaryti galimybę atsiskleisti vaikų kūrybiškumui, iniciatyvumui STEAM ugdymo procese. Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, ugdyti problemų sprendimo įgūdžius, patirti mokėjimo mokytis džiaugsmą.

 Išmoktos pamokos: STEAM veiklos metu ugdytiniai patobulino technologinius, inžinerinius, projektavimo, kūrybinius ir meninius gebėjimus, įgijo problemų sprendimo įgūdžių, patobulino asmenines, komunikavimo ir kūrybiškumo įgūdžius, susipažino su savo artimiausia aplinka.

Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Jonušienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Asta Justienė

 

Virginija Bendikaitė-Lidžiuvienė ir „Čiurčiurylų“ grupės vaikai bei Danutė Jokšienė ir “Žirniukų” grupės vaikai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų steam kūrybinėje laboratorijoje „Aš stebiu orus“. Organizuotas Steam ugdymas padėjo sudominti vaikus, labiau įtraukti juos į veiklas, kuriuose vaikai kėlė klausimus, kūrybiškai tyrinėjo ir sprendė veikloje iškilusias problemas.