FOTO-GALERIJA

Piešimo pleneras

Gegužės 17 d. vykusio piešimo plenero, paminėti šeimos dieną, akimirkos…

IMG_2292  IMG_2289

IMG_2287 IMG_2293

Daugiau nuotraukų

Akimirkos is piesimo plenero 05 17.

Akimirkos iš piesimo plenero 05 17

Gegužės 8 dieną jau vienuoliktą kartą mūsų įstaigoje vyko rajoninis renginys ,,Aš šauniausias iš visų, į mokyklą išeinu”. Į šią jau tradicinę šventę atvyko 12 būsimųjų pirmokėlių su savo auklėtojomis iš įvairių Šilutės rajono darželių ir mokyklų. Renginys buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui. Vaikai parodė gražias prisistatymo programėles. Atlikdami lietuvių kalbos, matematikos ir kūrybines užduotis, patys sukūrė Lietuvos knygą. Visus sužavėjo mūsų darželio ugdytinio Mykolo Valančiaus pasirodymas ir jo sekama sakmė apie Šyšą (pedagogė Vitalija Martišienė). Renginį vedė lietuvaitės- muzikos mokytoja Danguolė Čeliauskienė ir pedagogė Loreta Vilkienė.

IMG_1977  IMG_1979

IMG_1982 IMG_1984

IMG_1992 IMG_1993 IMG_1997 IMG_1995

Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendravimą…“

(John Kehoe)

Gegužės 11 dieną priešmokyklinio ugdymo grupės „Pelėdžiukai“ vaikučiai su pedagoge Vitalija Martišiene ir muzikos mokytoja Danguole Čeliauskiene svečiavomės  lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“. Šio darželio ugdytiniams parodėme muzikinį spektakliuką „Petriukas ir vabaliukai“.

Švytėjo iš džiaugsmo  mažųjų artistų ir žiūrovų akelės…

014  016

017 030

010

Rytą visi buvome puikiai nusiteikę, nes laukėme į grupę ateinančių mamyčių – profesionalių kirpėjų. Vaikai susidomėję klausėsi Vakarės mamos (kirpėjos Giedrės) pasakojimo apie savo darbą, apžiūrėjo atsineštas priemones. Grupėje tuoj atsirado trys ,,kirpėjų kėdės”, prie kurių išsirikiavo eilutė ,,mažųjų klientų”. Kirpėjos Giedrė ir Žavinta (Vakarės ir Kamėjos mamos) šukavo, garbanojo plaukučius, pynė kaseles, darė mini šukuosenas mergaitėms, o Renata (Juliaus mama) berniukams žele, vaško pagalba suformavo berniukiškas šukuosenas. Mergaičių veidukai po mamyčių – kirpėjų prisilietimų švytėjo šypsenos, jos tirsiog tapo Barbėmis, pasakų fėjomis, princesėmis. Visi ,,Smalsučiai” dėkojame toms šaunioms mamytėms, kurios surado laiko ateiti ir papuošti mus visus. Mes pedagogai, džiaugiamės tokiu gražiu ir aktyviu bendravimu ir benrdadarbiavimu su grupės tėveliais.

Auklėtoja A. Norkaitienė

IMG_2103 IMG_2105

IMG_2107  IMG_2111  IMG_2115

IMG_2136 IMG_2140 IMG_2142

2018 m. gegužės mėn. 7 d. 10.00 val. įvyks Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos inicijuotas švietėjiškas projektas ,,Ar Tau įdomus geriamasis vanduo?”.  Atvykusi lektorė į mūsų lopšelį-darželį praves edukacinį renginį apie geriamąjį vandenį ugdytiniams ir bendruomenei.

edukacinis projektas05.07

Grupėje balandžio-gegužės mėnesį vykdome projektą ,,Knygelė – mano geriausias draugas”. Su vaikais pabuvojome ,,Vagos” knygyne, Fridricho Bajoraičio bibliotekoje, kur susipažinome su knygomis, jų atsiradimo istorija, vaidinome įvairias pasakėles ir panašiai. Tad, pavasariškai gaivų, balandžio 25 d. rytą ,,Smalsučių” grupės vaikai pakvietė darželio vaikučius bei bendruomenę į spektakliuko ,,Boružė Liputė” premjerą. Mažieji greit užkariavo salę ir joje pasijautė tikrais aktoriais. Jie drąsiai, išraiškingai bei kūrybingai atliko savo pasirinktą veikėjo rolę. Žiūrovai susikaupę stebėjo mažosios boružėlės Tiputės (ugdytinės Vakarės Budrikaitės) kelionę bei nuotykius po pasaulį. Jie negailėjo, aplodismentų ir linksmosioms sesutėms ,,boružytėms”, kurios pradžiugino savo nuotaikingu šokiu. Džiaugiamės ir dėkojame savo tėveliams, bendradarbiavusiems ir padėjusiems paruošti aprangą ,,artistams” (savo vaikučiams).

,,Smalsučių” grupės auklėtoja Alma Norkaitienė

Muzikos mokytoja Danguolė Čeliauskienė

IMG_1673 IMG_1674IMG_1676 IMG_1677

IMG_1682 IMG_1686

IMG_1690 IMG_1688

,,Bitučių” priešmokyklinio ugdymo grupės vaikučiai, kartu su muzikos mokytoja D.Čeliauskiene ir pedagogėmis L.Vilkiene ir N.Daugirdiene balandžio 26d. buvo pakviesti į F.Bajoraičio biblioteką, kur vyko Nacionalinės Lietuvos bibliotekos renginiai. ,,Bitutės” parodė muzikinę vaidybinę improvizaciją ,,Pavasaro saulė prašvito meiliai”.Čia sutikome vyresniuosius savo draugus iš ,,Pamario” pagrindinės mokyklos bei l./d.,,Pušelė” priešmokyklinukus, kurie kartu su mumis dainavo, negailėjo plojimų ir džiaugėsi ateinančiu pavasariu.
IMG_20180426_103503  IMG_20180426_103517
IMG_20180426_104834_BURST001_COVER
 ,,Bitutės” F.Bajoraičio bibliotekoje

IMG_1668  IMG_1669  IMG_1671 Draugystė su Šilutės Žibų pradine mokykla

Mūsų įstaigos priešmokyklinukai jau daugelį metų šauniai bendrauja su Šilutės Žibų pradine mokykla (su socialiniais partneriais). Būsimieji pirmokai kasmet lankosi šioje mokykloje, susipažįsta su mokytojomis, apžiūri klases, stebi mokinių koncertą. O šiais metais ,,Bitučių” ir ,,Pelėdžiukų” grupių vaikučiai dalyvavo Žibų pradinės mokyklos projekte, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ,,Lietuva ąžuolo šakose”. Vaikai piešė gimtąjį kraštą, vaizduojančius piešinius, kurie buvo eksponuojami ne tik mokykloje, bet ir visuose Šilutės darželiuose. Visai neseniai ši paroda ,,atvyko” ir į mūsų ,,Gintarėlį”. Smagu matyti savo darbelius tarp kitų, taip pat ir mokinių, darbų.

SKELBIAMAS KONKURSAS ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

 1. Turėti švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 (2016-12-01 Nr. V-1083 redakcija) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 5. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr.1193 (2015-04-28 įsakymo Nr. V-398 redakcija) patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 1 priedą.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl lopšelio-darželio veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 7. Dokumentus, liudijančius kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, ir jų kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 8. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Konkurso paskelbimo data – 2018 m. kovo  13 d.

Atrankos data – 2018 m. gegužės 21 d.

Dokumentai priimami iki 2018 m. balandžio 17 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos 331 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires patikslinti ir kompetencijų vertinimo ataskaitą pateikti galima iki 2018 m. gegužės 8 d.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu nijole.petkeviciene@silute.lt arba registruotu laišku. Dokumentų originalus pateikti tiesiogiai teikiant dokumentus, kitu atveju – atrankos dieną.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Telefonai pasiteirauti (8 441) 79 289, (8 441) 79 286.

Pastaba. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, pretendentas per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) dėl kompetencijų vertinimo.

isakymas