NAUJIENOS

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ patvirtintu 2020 m. gegužės 11 d. Nr. V-1116, nerekomenduojama:
Nerekomenduojama įstaigos lankyti vaikams sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.
Nerekomenduojama įstaigos lankyti jei vaikas gyvena kartu su asmenimis priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“:
žmogaus imunodeficito viruso liga;
• piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai);
• cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio;
• lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu;
• lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos;
• ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai;
• ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai;
• įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).

Nuo gegužės 18 dienos atnaujinamas ugdymo procesas Šilutės lopšelyje-darželyje “Gintarėlis”.

Prašome griežtai laikytis šių reikalavimų atvedant/pasiimant vaikus:

1.Vaikus atvedate į grupę. Jei oras geras, vaikus mokytoja gali pasitikti lauke, savo aikštelėse.

2. Grupėse vaikams bus matuojama temperatūra.

3. Atvedant, pasiimant vaiką privalote dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

4. Privalote laikytis asmens higienos (rankų higiena/dezinfekcija, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas, vengimas liesti rankomis veidą, burną akis ir kt.);

5. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37.3 *C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) į įstaigą NEPRIIMAMI!!;

6. Į įstaigą NEPRIIMAMI vaikai, kurie turi kitų susirgimo požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”, 80 punkte: „Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų.“.

7. Sukarščiavus, apsivėmus ir pan. vaikui darželyje ir mokytojai pranešus, nedelsiant privalote vaiką pasiimti.

8. Nerekomenduojame vaikams neštis žaislus ar kitas priemones iš namų į darželį.

9. Įstaigoje nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše).

Saugokime save ir kitus!

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki birželio 10 d.

Šilutės Žibų pradinėje mokykloje vyks priėmimas į pirmąsias klases.

Priėmimas vyks mokykloje nuo 9.00 val. iki 13.00 val. Atvykstant į mokyklą būtina laikytis visų saugos reikalavimų: dėvėti kaukes ir pirštines, į patalpą užeiti po vieną, esant reikalui palaukti mokyklos kieme.

 

Priėmimo metu pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą (pildomas vietoje).
  2. Gimimo liudijimo kopiją.
  3. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų kopijos.

 

Kitus prie prašymo būtinus dokumentus (foto nuotrauką 3×4, 1 vnt.) galima bus pateikti iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

Daugiau informacijos el. paštu info@zibai.silute.lm.lt arba tel. direktorė Elena Šarkienė 8 659 65687; direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Vaidilienė 8 616 50447

 

 

Informuojame, kad karantinas ir toliau pratęsiamas nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis”.

„Smalsučių” grupės vaikučių velykinės savaitės, kuri vyko nuotoliniu būdu, akimirkos…

Informuojame, kad Šilutės lopšelyje-darželyje „ Gintarėlis”  karantinas  pratęsiamas nuo 2020 m. balandžio d. 13 iki 2020 m. balandžio 27 d.