admin

1 2 3 17

Lapkričio mėnesį grupėse mokytojos su vaikais organizavo parodėlę “Mano mylimiausias augintinis”.

Virginija Bendikaitė-Lidžiuvienė ir „Čiurčiurylų“ grupės vaikai  dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų steam kūrybinėje laboratorijoje „Aš stebiu orus“. Organizuotas Steam ugdymas padėjo sudominti vaikus, labiau įtraukti juos į veiklas, kuriuose vaikai kėlė klausimus, kūrybiškai tyrinėjo ir sprendė veikloje iškilusias problemas.

 

Norint išugdyti įvairias vaikų kompetencijas, būtina vaikus įtraukti į aktyvų, mąstyti verčiantį mokymąsi. Ugdymo turinio parinkimo ir pritaikymo vaikams sėkmė ypač priklauso nuo mokytojo pasirengimo kryptingai ir įdomiai įgyvendinti veiklas, apgalvoti kūrybišką metodų pritaikymą, didelį dėmesį skiriant refleksijai ir mokinių aktyvumui ugdant kitaip, netradiciškai.

Mokytojai ugdymo procese taiko įvairius metodus, kurių įvairovė ir gausa leidžia pasirinkti pačius įdomiausius ir rezultatyviausius. Taikomi inovatyvūs ugdymo metodai pažadina vaikų smalsumą ir pažinimo džiaugsmą, aktyvina ir motyvuoja, skatina komandinį darbą bei dar didesnį norą mokytis. Mokytojai ugdomosiose veiklose naudoja kompiuterius, interaktyvias grindis, šviečiančius-išmaniuosius stalus, planšetes, projektorius, kartu su ugdytiniais eksperimentuoja, atlieka įvairius bandymus, stebėjimus ne tik grupėje ar kitose edukacinėse erdvėse, bet ir gamtoje. Tai padeda siekti geresnių ugdymosi rezultatų, padeda gerinti visas ugdytinių kompetencijas.

Sustabdytos akimirkos, organizuojant “Ugdymą (si) kitaip” …. 

 

DĖMESIO!!!

             Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ESVO vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2543 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” 1.2. ir 2 punktai:

1.2. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

2. Įpareigoti visus vyresnius nei 6 metų asmenis ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

              Vyriausybės posėdyje nuspręsta, kad pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas ugdomiems vaikams, vyresniems nei 6 metai, ugdymo proceso metu neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių. (Informacija atnaujinta 2020 m. lapkričio 11 d.)

 Dėl atnaujinto karantino 2020-11-06

TĖVELIŲ DĖMESIUI!!!

ATSIŽVELGIANT Į SITUACIJĄ DĖL PADIDĖJUSIO SERGAMUMO COVID-19 NUO LAPKRIČIO 13 DIENOS ĮSTAIGOJE KEIČIAME TVARKĄ.

VISŲ GRUPIŲ TĖVELIAI, SUSISKAMBINĘ SU GRUPĖS MOKYTOJA, VAIKUČIUS ATIDUODA IR PASIIMA PRIE LAUKO DURŲ.

Dėl mūsų visų saugumo, maloniai prašome laikytis padidinto saugumo!!!!

                          

Direktorė

                             2020-11-03

TĖVELIŲ DĖMESIUI!!!

ATSIŽVELGIANT Į SITUACIJĄ DĖL PADIDĖJUSIO SERGAMUMO COVID-19 NUO LAPKRIČIO 13 DIENOS ĮSTAIGOJE

KEIČIAME TVARKĄ.

VISŲ GRUPIŲ TĖVELIAI, SUSISKAMBINĘ SU GRUPĖS MOKYTOJA,

VAIKUČIUS ATIDUODA IR PASIIMA PRIE LAUKO DURŲ.

Dėl mūsų visų saugumo, maloniai prašome laikytis padidinto saugumo!!!!

                          Direktorė

                             2020-11-13

 

 

Artėja gražiausios metų šventės… Tai susikaupimo, susibūrimo ir stebuklų metas….

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet kviečiame visus tėvelius, kartu su vaikučiais, kurti kalėdinį stebuklą ir dalyvauti

kūrybinėje parodoje

 „Kalėdinė pirštinytė

 

Darbelių laukiame iki gruodžio 16 dienos…. 

           Kurkite, gaminkite kartu su vaikais! Pasidžiaugti darbeliais galėsite šventinėje parodėlėje gruodžio  17 – 31 d.

 

Vos ruduo tik prasidėjo,

Dėdė Derlius atdundėjo.

Obuolių pilni maišai,

Džiaugiamės visi labai.

Visą savaitę (rugsėjo 28 d. – spalio 2 d.) darželio vaikai ir jų tėveliai nešini rudens darbeliais dalyvavo organizuojamoje įstaigos rudens gėrybių parodėlėje ,,Rudenėli, rudenėli – kiek gėrybių dovanoji!”. Vaikai džiaugėsi savo ir draugų padarytais kūrybingais darbeliais. ,,Čiurčiurylų” ugdytiniai su mokytoja Virginija Bendikaite-Lidžiuviene nudžiugino Pelėdomis, kurios papuošė parodą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems tėveliams ir vaikučiams aktyviai dalyvavus rengiant parodą.

 

      

    

 

Laimėtas projektas „Visiems kartu sportuoti gera ir smagu“ (vykdytojas Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis), gautas finansavimas 15501,00 euras.

Švietimo mainų paramos fondo lėšomis remiama veiklos sritis – sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas.

Projekto tikslas – puoselėti ugdytinių sveikatingumą, sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, stiprinant mokinių fizinę ir dvasinę sveikatą, ugdant teigiamą požiūrį į sveikatą kaip vertybę, atsparumą neigiamiems gyvenimo reiškiniams ir sugebėjimą pasipriešinti neigiamai aplinkos įtakai, formuojant vertybines nuostatas ir sveiko gyvenimo įgūdžius.

Projekto uždaviniai: įrengti naują krepšinio (futbolo) aikštelę mokykloje-darželyje; stiprinti mokyklos-darželio bendruomenės ryšius su socialiniais partneriais (Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Šilutės lopšeliu-darželiu „Gintarėlis“), ieškant naujų komunikavimo formų bei gerųjų patirčių; paįvarinti ugdymo procesą, organizuojant įvairias sportines veiklas, skatinančias aktyvumą, judrumą, sportiškumą; įtraukti naują neformaliojo švietimo veiklą, populiarinant krepšinio sporto šaką.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2021 metų gegužės 31 d.

 

NEMOKAMAS MAITINIMAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKAMS NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D.

  • visi mokiniai, kurie nuo š.m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, turi teisę į nemokamus pietus mokykloje, nevertinant pajamų.
  • nuo liepos 1 d., kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui, reikia užpildyti tik Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvai jau nuo liepos 1 d. gali kreiptis  į savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyrių arba į savo gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantį socialinio darbo organizatorių dėl nemokamo maitinimo.

Kita informacija nuorodoje:

dėl nemokamo maitinimo

1 2 3 17