Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos namas. Mokytojos su vaikučiais grupėse aptarė, jog žmonės gyvena visuomenėje, kaip daugiabutyje name, kuriame kaimynai skirtingi, bet tai netrukdo žmonėms bendrauti, gyventi kaimynystėje. Tačiau kartais žmonių skirtumas sukelia kitiems pyktį. Tad per tolerancijos namo simbolį vaikai su mokytojomis diskutavo apie skirtingus požiūrius, situacijas. Kuo ankščiau vaikai supras ir žinos tolerancijos žodžio reikšmę, tuo daugiau tolerancijos bus mūsų visuomenėje.

Grupėse vaikučiai piešė, kūrė Tolerancijos namukus, kurie eksponuojami įstaigos kieme. Plačiau

2022-11-11 Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje vyko rajoninis renginys “Švents Martins staldelius užsklend”, kurį organizavo mūsų socialiniai partneriai Šilutės lopšelis – darželis “Pušelė”. Per šv. Martyną Mažojoje Lietuvoje baigdavosi žemės ūkio samdinių samdos laikas, su jais buvo atsiskaitoma. Šią dieną piemenys, nesulaukdami pirmojo sniego, vesdavę baltą ožį aplink baltą beržą, taip tikėdamiesi greičiau sulaukti ganiavos pabaigos. Šiame renginyje dalyvavo vaikų grupė “Gintariukai” ir meninio ugdymo mokytoja D. Čeliauskienė.

Plačiau

This gallery contains 8 photos.

Atnaujinus jungtinės veiklos sutartį su  Šilutės rajono sav. Fridricho Bajoraičio viešąja biblioteka, sudarytos sąlygos ir galimybė/2 kartus per mėnesį/įstaigos vaikučiams naudotis bibliotekos kompiuteriais (IT) skaitmeninėms kompetencijoms (pagal atnaujintas programas) įgyti. (Įdomios veiklos ir įspūdžių  akimirkos patalpintos galerijoje, įstaigos intern.psl. – www.gintarelis.lt).

Direktorė Plačiau

Informacija tėveliams!

Lapkričio 14-18 dienomis įstaigoje skelbiama PATYRIMINIO UGDYMO SAVAITE (darželio grupėse). (Vaikai tyrinės ir  mokysis iš savo asmeninės patirties ir  savų atradimų).

Direktorė

Užfiksuotos akimirkos iš patyriminės savaitės

Plačiau

2022-10-25 “Pelėdžiukų” grupės ugdytinė Ema Jankauskaitė kartu su mama Indre ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vitalija Martišiene dalyvavo F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje “Smalsučių atradimai”. Popietės tikslas – skatinti domėtis savo gyvenamąja vietove (miestu, kaimu, gyvenviete ir pan.), jos pavadinimo kilme, istorija bei įžymiomis vietomis. Ema su komanda atliko tiriamąją veiklą ir parengė pristatymą “Kur Šyša vingiuoja…”. Popietės dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir rėmėjų dovanėlėmis.

Plačiau

Informuoju, kad suvedus anketinės apklausos ,,Dėl įstaigos darbo laiko” rezultatus, paaiškėjo, kad 97% tėvų dabartinis įstaigos darbo laikas tenkina. Įstaigos darbo laiko keisti neplanuojama.
                                                                                                                                                                                                     Direktorė
Sveikinimas mokytojams | Regionų apygardos administracinis ...
JUS SVEIKINA DIREKTORĖ IRENA IVANAUSKIENĖ IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI ASTA JUSTIENĖ
INFORMACIJA
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYTINIŲ TĖVELIAMS 
MŪSŲ ĮSTAIGOS INTERNETINIAME PUSLAPYJE ,,VEIKLOS SRITYS” DALYJE PATEIKTA ATNAUJINTA ,,PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 2022″. JI YRA AKTYVI…
KVIEČIAME SUSIPAŽINTI IR BENRADARBIAUTI ĮGYVENDINANT JĄ. TIK BENDROMIS JĖGOMIS PASIEKSIME GERESNIŲ VAIKO PASIRENGIMO MOKYKLAI REZULTATŲ.
DIREKTORĖ
TĖVELIŲ DĖMESIUI !!!
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS KVIEČIA DALYVAUTI „NEĮTIKĖTINI METAI“ PROGRAMOJE