2022-10-25 “Pelėdžiukų” grupės ugdytinė Ema Jankauskaitė kartu su mama Indre ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vitalija Martišiene dalyvavo F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje “Smalsučių atradimai”. Popietės tikslas – skatinti domėtis savo gyvenamąja vietove (miestu, kaimu, gyvenviete ir pan.), jos pavadinimo kilme, istorija bei įžymiomis vietomis. Ema su komanda atliko tiriamąją veiklą ir parengė pristatymą “Kur Šyša vingiuoja…”. Popietės dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir rėmėjų dovanėlėmis.

Plačiau

Informuoju, kad suvedus anketinės apklausos ,,Dėl įstaigos darbo laiko” rezultatus, paaiškėjo, kad 97% tėvų dabartinis įstaigos darbo laikas tenkina. Įstaigos darbo laiko keisti neplanuojama.
                                                                                                                                                                                                     Direktorė
Sveikinimas mokytojams | Regionų apygardos administracinis ...
JUS SVEIKINA DIREKTORĖ IRENA IVANAUSKIENĖ IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI ASTA JUSTIENĖ
INFORMACIJA
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYTINIŲ TĖVELIAMS 
MŪSŲ ĮSTAIGOS INTERNETINIAME PUSLAPYJE ,,VEIKLOS SRITYS” DALYJE PATEIKTA ATNAUJINTA ,,PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 2022″. JI YRA AKTYVI…
KVIEČIAME SUSIPAŽINTI IR BENRADARBIAUTI ĮGYVENDINANT JĄ. TIK BENDROMIS JĖGOMIS PASIEKSIME GERESNIŲ VAIKO PASIRENGIMO MOKYKLAI REZULTATŲ.
DIREKTORĖ
TĖVELIŲ DĖMESIUI !!!
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS KVIEČIA DALYVAUTI „NEĮTIKĖTINI METAI“ PROGRAMOJE
Tegul rugsėjis dovanoja…

Vaikams smalsumą,

Atradimo džiaugsmą…

Tėveliams džiugias emocijas,

Matant augančius ir besikeičiančius vaikus…

Mokytojoms pasididžiavimą savo darbu…

O MUMS VISIEMS – TIESIOG GERO STARTO!

Rugsėjo 1-osios šventė
Rugsėjo 1-ąją dieną visus lopšelio grupių vaikučius ir jų tėvelius kviečiame atvykti iki 8val. 30 min.. Grupėje pasitiks Jūsų labai laukiančios mokytojos.
P. S. Visą detalią informaciją rasite prie kiekvieno įėjimo į grupes.
Rugsėjo 1-osios šventėje, kuri vyks 10.00 val. darželio kieme, šoksime, dainuosime ir taip linksmai pasitiksime naujus mokslo metus.
                                                                                                                                                                                        Administracija

Mielieji,

Sveikiname Jus su artėjančiais  Naujaisiais 2022-aisiais metais!

Linkime jaukaus ir šilto Kūčių vakaro, linksmų ir šviesių Šventų Kalėdų!

Lai šventinė nuotaika įkvepia Jus siekti prasmingų Tikslų ir Svajonių!

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“

Direktorė Irena Ivanauskienė