Tyrinėdami ir ieškodami informacijos įvairiuose leidiniuose (žurnale „Lututė“, „Vaikų enciklopedijoje“) , žiūrėdami filmukus, kūrybiškai veikdami vaikai susipažino su bitėmis, jų gyvenimo būdu, nauda. Stebėdami bites gyvojoje gamtoje vaikai diskutavo, aiškinosi apie bičių gyvenimo būdą. Ugdytiniai sužinojo naujų žodžių, tokių, kaip geluonis, avilys, bičiulis; lavino kalbą „zyzdami“. Atlikdami įvairias užduotis vaikai skaičiavo, lygino kurios bitės mažesnės, didesnės, matavo. Savo kūrybiniams darbeliams vaikai panaudojo antrines žaliavas: kiaušinių dėklą, tualetinio popieriaus ritinėlius, saldainių popierius.

Motyvacija ir tikslai:  Supažindinti vaikus su bitėmis bei jų gyvenimo būdu, integruojant STEAM ir patirtinę veiklą; diegti ekologinius pradmenis, ugdyti vaikų gebėjimą veikti gamtoje, bendradarbiauti su suaugusiais ir bendraamžiais, lavinti vaikų kūrybiškumą, kalbines, socialines-emocines galias, tobulinti matematinius įgūdžius, žadinti vaikuose norą pažinti gamtą ir ją tausoti.

Išmoktos pamokos: patobulėjo vaikų matematiniai, konstravimo, tyrinėjimo įgūdžiai. Ugdytiniai įgijo problemų sprendimo įgūdžių. Vaikai pajautė žmogaus ryšį su gamta.

Informaciją pateikė vyr. mokytoja Lina Paičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Jonušienė

2021-04-29