INFORMACIJA
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYTINIŲ TĖVELIAMS 
MŪSŲ ĮSTAIGOS INTERNETINIAME PUSLAPYJE ,,VEIKLOS SRITYS” DALYJE PATEIKTA ATNAUJINTA ,,PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 2022″. JI YRA AKTYVI…
KVIEČIAME SUSIPAŽINTI IR BENRADARBIAUTI ĮGYVENDINANT JĄ. TIK BENDROMIS JĖGOMIS PASIEKSIME GERESNIŲ VAIKO PASIRENGIMO MOKYKLAI REZULTATŲ.
DIREKTORĖ