Vėjas pučia neramus,

Drasko medžių lapelius.

Kiek prikrito žemėn jų?

Suskaičiuot juk negaliu!

Štai raudonas ir geltonas,

O tas žalias ant šakos.

Aš paklausiau rudenėlio:

– Ar ilgai jis ten kabos?

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ organizavo kūrybinių darbų parodą „Pro auksaspalvio rudenėlio langą…“. Kūrybinių darbų parodos tikslas: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas. Pagrindiniai parodos uždaviniai buvo šie:

 1. Skatinti vaikų kūrybiškumą įgyvendinat kūrybines idėjas, fantazijas;
 2. Plėtoti įvairias menines veiklas bei įvairių meno priemonių, technikų patirtį;
 3. Ugdyti vaikų vizualinę raišką ir kūrybiškumą, išradingumą, taikyti savitas kūrybinių darbų atlikimo technikas, skatinti atskleisti save įvairiomis meno priemonėmis ir būdais;
 4. Skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.  Šioje kūrybinių darbų parodoje buvo kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, tėvai, mokytojai. Sulaukėme labai daug įspūdingų ir originalių darbų. Kūrybinių darbų parodoje „Pro auksaspalvio rudenėlio langą…“ dalyvavo 26 respublikos ikimokyklinės įstaigos:
 • Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“;
 • Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“;
 • Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis;
 • Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis;
 • Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“;
 • Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“;
 • Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“;
 • Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“;
 • Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“;
 • Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“;
 • Pakruojo rajono Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“;
 • Jonavos lopšelis-darželis „Saulutė“;
 • Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelis-darželis;
 • Klaipėdos r. Dovilų lopšelis-darželis „Kregždutė“;
 • Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Truskavos pagrindinė mokykla, priešmokyklinio ugdymo klasė;
 • Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“;
 • Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“;
 • Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“;
 • Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“;
 • Ukmergės lopšelis-darželis „Vaikystė“;
 • Vilkaviškio Salomėjos Neries pagrindinės mokyklos Paežerių pagrindinio ugdymo skyrius;
 • Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“;
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“;
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“;
 • Vilniaus lopšelio-darželio „Šilelis“;
 • Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“;

DĖKOJAME VISIEMS UŽ DALYVAVIMĄ! Paroda iki lapkričio 29 dienos bus eksponuojama Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ aktų salėje.

Kviečiame apsilankyti!

Informaciją parengė: Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Jonušienė