1. Lopšelis-darželis “Gintarėlis” dirba nuo 07.30 iki 18.00 val. Rugsėjo 2 dieną vyks šventinys rytmetys “Mokslo ir žinių keliu” (apie tikslią valandą dar informuosime).
  2. Rugsėjo 2 d. į darželį vaikai atvedami patikrinus vaiko sveikatą (kreiptis į vaiko gydytoją). Nepamirškite susitvarkyti vaiko sveikatos paso!
  3. Rugsėjo 2 d. ateinant į darželį atsinešti vaiko gimimo liudijimo kopiją.
  4. Dėl papildomų rūbelių, priemonių, sutarčių pasirašymo ir kitos informacijos informuos Jūsų grupės mokytojos.

Atvesdami vaiką į lopšelį-darželį tėveliai įsipareigoja:
1. Laiku mokėti nustatyto dydžio mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje;

2. Užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų įstaigos lankymą. Vaiką į įstaigą atvesti iki 8.30 val;
3. Į darželį vaiką atveda ir iš jo pasiima tik tėvai (globėjai) arba kiti įgalioti pilnamečiai asmenys, turintys tėvų (globėjų) prašymą/leidimą;
4. Vaikui susirgus ar dėl kitų priežasčių neatvykstant į įstaigą, apie tai iki 8.30 val. pranešti grupės auklėtojai;
5. Vaiką į įstaigą atvesti sveiką, švarų, tvarkingai aprengtą;
6. Nenešti į įstaigą vaistų, saldumynų su kremu ar šokoladu, gėrimų su dažikliais, konservantais, saldikliais, bulvių traškučių ir pan.