Šiuolaikiniai vaikai – drąsūs, aktyvūs, kūrybiški ir imlūs naujovėms. Taikant STEAM metodą jie skatinami eksperimentuoti, pasitelkti vaizduotę, mąstyti, samprotauti, spręsti iškilusias problemas. Veikdami vaikai mokosi suprasti juos supančią aplinką, suvokia poreikį gyventi ekologiškai švarioje aplinkoje, pasitelkiant kalbą, vaizdus, simbolius ir kitas kūrybines priemones. Eko projektą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“. 

Projekto tikslas – taikant STEAM metodą, formuoti ugdytinių ekologinę sąmonę, atsakomybę už gamtos likimą bei nuostatą veikti gamtos labui

Projekto uždaviniai:

***Su vaikais organizuoti STEAM veiklas, kuriose, panaudojant antrines žaliavas (plastikinius butelius, pieno, sulčių pakuotes, saldainių popieriukus ir kt.), kurti įvairius statinius.

***Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų, dalintis gerąja patirtimi STEAM ugdymo srityje.

“Bitučių” grupės vaikai, kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytoja Asta Justiene, prigamino įvairiausių išmaniųjų statinių, iš kurių sukūrė visą išmanųjį miestą.

Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Jonušienė