Gruodžio mėnesį „Pabaldžiukų“ ir „Paukščiukų“ grupių vaikai ir mokytojos R. Juškevičienė, J. Lisauskienė dalyvavo respublikiniame projekte-sveikinimų akcijoje „Pasveikinkim vieni kitus“.

„Pabaldžiukų“ grupės vaikai kūrė kalėdines atvirutes ir rašė sveikinimus, kuriuos išsiuntė Jonavos darželio „Dobilas“ „Boružėlių“ grupės vaikučiams. O „Paukščiukų“ grupės vaikučiai savo sveikinimus siuntė į Alytaus lopšelį-darželį „Šaltinėlis“. Tokių kalėdinių sveikinimų sulaukė ir mūsų darželio vaikučiai iš šių įstaigų vaikų ir mokytojų. Buvo sudarytos puikios sąlygos vaikų saviraiškai, kūrybiškumui plėtotis, bendradarbiauti su kitų darželių mokytojomis, vaikais, užmegzti naujus partnerystės ryšius.

Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Jonušienė