Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ turi savo simboliką bei savitas tradicijas, kurias puoselėja visa įstaigos bendruomenė. Turime:

  • savo tradicinį įstaigos himną;
  • savo įstaigos emblemą;
  • kiekviena grupė turi savo grupės simbolį.

 

Įstaigos emblema:

gintarelis-1

 

Įstaigos himnas:

Žemė jį šlovina, dangus ir vandenys.

Visos tautos pasaulio ir paukščiai, ir žvėrys.

Dievui visad garbė

Upės alieliuja,

Pievos aleliuja,

Kalvos aleliuja,

Šlovina Tave.

 

Žemė jį šlovina, dangus ir vandenys.

Visos tautos pasaulio ir paukščiai, ir žvėrys.

Dievui visad garbė

Mamos alieliuja,

Tėtės aleliuja,

Broliai aleliuja,

Šlovina Tave.

 

Žemė jį šlovina, dangus ir vandenys.

Visos tautos pasaulio ir paukščiai, ir žvėrys.

Dievui visad garbė

Sesės aleliuja,

Gėlės aleliuja,

Lėlės aleliuja,

Šlovina Tave.