Eiti kartu – tai pradžia,

Būti kartu – tai progresas,

Spęsti kartu – tai vienybė,

Dirbti kartu – tai sėkmė!

(H. Kissinger)

 

* Įstaigos geografinė padėtis. Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ randasi patogioje vietoje. Aplinkui daug Mažosios Lietuvos akcentų: evangelikų liuteronų bažnyčia, H. Šojaus paminklas ir dvaras, senasis paštas, gaisrinė, tiltas per Šyšos upę. Šalia darželio – miesto ir inkilų parkai, stadionas, miškas ir pavasarinio potvynio užliejamos pievos. Netoli teka upė Šyša su miškinga pakrante ir nauju moderniu mikrorajonu. Visa tai mūsų įstaigos ugdytiniai stebi kasdienių pasivaikščiojimų, išvykų ir ekskursijų metu;

* Ugdančios aplinkos kūrimas. Lopšelyje-darželyje vaikas yra pats svarbiausias asmuo, jam sudarytos visos sąlygos augti, skleistis, tobulėti. Kiekvienas vaikas priimamas kaip asmenybė, garantuojamos teisės ir galimybės augti sveikam, gyventi saugioje aplinkoje, būti mylimam ir jaustis vertingam. Įstaigoje  – jauki, ugdanti ir skatinanti veikti vaiką aplinka, kurią kuria pedagogai, vaikai ir tėvai.

* Mūsų įstaiga – jauniausia ir naujausia tarp Šilutės miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų. Tai vienintelė ikimokyklinė įstaiga, kur visos grupės turi atskirus miegamuosius. Taip pat turime ir kitas vaikų ugdymui (si) reikalingas patalpas:

  • žaidimų kambarius;
  • erdvias rūbines;
  • atskiras muzikos ir kūno kultūros patalpas;
  • erdvę salę bendruomenės renginiams ir naujai įrengtą metodinį centrą.
  • vaikų poreikiams pritaikytą didelę lauko žaidimų aikštelę.

 

Puoselėjamos tradicijos:

* plėtojame pažintinę ir ekologinę veiklą organizuodami įvairias išvykas, renginius, temines savaites.

* mokome saugiai ir sveikai gyventi organizuodami įvairius sveikatingumo renginius, temines savaites, sportines pramogas ir pan.

* organizuojame įvairius saviraiškos renginius vaikams.

* ugdome vaikų pilietiškumą.

* puoselėjame liaudies tradicijas, pažymime įvairias kalendorines šventes.

* daug dėmesio skiriame vaikų katalikiškam ugdymui.
Įstaiga atvira tėvams, kolegoms, studentams ir kitiems bendruomenės nariams. Tėvai (globėjai), seneliai bei kiti bendruomenės nariai visuomet laukiami grupėse,  kviečiami dalyvauti kasdieninėje vaikų veikloje, šventėse, sportinėse varžybose, parodose, konkursuose bei  kituose įstaigos renginiuose.