2022-12-09 mūsų įstaigos dainorėliai dalyvavo giesmių šventėje “Teskamba giesmės