Direktorė Irena Ivanauskienė sveikina visus bendruomenės narius su Šv. Velykomis!
Ir linki daug gerų, gražių, tvirtų margučių.