Nuo gegužės 18 dienos atnaujinamas ugdymo procesas Šilutės lopšelyje-darželyje “Gintarėlis”.

Prašome griežtai laikytis šių reikalavimų atvedant/pasiimant vaikus:

1.Vaikus atvedate į grupę. Jei oras geras, vaikus mokytoja gali pasitikti lauke, savo aikštelėse.

2. Grupėse vaikams bus matuojama temperatūra.

3. Atvedant, pasiimant vaiką privalote dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

4. Privalote laikytis asmens higienos (rankų higiena/dezinfekcija, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas, vengimas liesti rankomis veidą, burną akis ir kt.);

5. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37.3 *C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) į įstaigą NEPRIIMAMI!!;

6. Į įstaigą NEPRIIMAMI vaikai, kurie turi kitų susirgimo požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”, 80 punkte: „Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų.“.

7. Sukarščiavus, apsivėmus ir pan. vaikui darželyje ir mokytojai pranešus, nedelsiant privalote vaiką pasiimti.

8. Nerekomenduojame vaikams neštis žaislus ar kitas priemones iš namų į darželį.

9. Įstaigoje nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše).

Saugokime save ir kitus!